Första ordern för Stadler i Nya Zeeland - 57 lokomotiv för KiwiRail

Som en del av detta kontrakt kommer Stadler att leverera ett toppmodern Co’Co-smalspårslok. Dessa är skräddarsydda efter särskilda krav. Foto: Stadler

Stadler och KiwiRail har tecknat ett långsiktigt ramavtal med en första begäran om leverans av 57 lokomotiv. Ordervärdet för den första beställningen är cirka 228 miljoner euro. Det är första gången Stadler levererar rälsburna fordon till Nya Zeeland.

I Nya Zeeland finns det ett järnvägsnät på cirka 3 800 kilometer. Det når alla huvuddelar av landet. Mellan Nordön och Sydön finns ingen fast förbindelse, men det finns en färjeförbindelse som tar passagerare, vägfordon och järnvägsfordon.

KiwiRail är ett statligt företag som ägs av Nya Zeelands regering som ansvarar för Nya Zeelands nationella järnvägsnät och som driver järnvägsfrakt och färjetrafik mellan öar. I mer än 150 år har Nya Zeelands järnvägar kopplat samman samhällen, flyttat gods och människor över hela landet.

De specifika driftsprocesserna för KiwiRail omfattar beprövade komponenter och system. De nya loken används inom gods- och persontransporter, särskilt på södra ön med dess krävande ruttopografi.

I linje med Stadlers aktuella fokus på hållbara lösningar för järnvägstransporter kommer loken att uppfylla den senaste europeiska utsläppsnormen

(steg V). Detta leder inte bara till en avsevärd minskning av kväveoxid- och partikelutsläpp och därmed sammanhängande kostnader för miljö och folkhälsa, utan också till optimerad förbränning, vilket sänker bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen.

Med beslutet till förmån för etapp V-lok från Stadler bekräftar företaget KiwiRail sitt engagemang för ett extremt energieffektivt och utsläppsfritt transportsätt för Nya Zeeland.

Smalspåriga lok med två hytter är utrustade med en dieselmotor med en installerad effekt på 3000 kilowatt. Det innebär att KiwiRail kan bedriva tågen med färre antal lok än nu med den befintliga tågservicen.

Greg Miller, VD för KiwiRail Group, säger att loken representerar en ny era för Nya Zeelands järnväg.