Vossloh tecknar avtal om förvärv av nederländska ETS Spoor B.V.

Vosslohs specialfordon på spår. Foto: Vossloh

Vossloh förstärker sin position på den viktiga nederländska marknaden. ETS Spoor B.V. är en ledande leverantör av järnvägsinfrastrukturprodukter och tjänster i Nederländerna.

Förvärvet stärker Vosslohs konkurrensposition och skapar ännu mer närhet till kunder i Nederländerna

Nederländerna är en viktig referensmarknad för trendsättande affärsmodeller inom järnvägsinfrastruktursektorn

Vossloh, en ledande internationell leverantör av järnvägsinfrastrukturprodukter och tjänster, tecknade igår ett avtal om att förvärva det nederländska företaget ETS Spoor B.V. (ETS).

ETS är en etablerad och ledande marknadsaktör med ett brett utbud av produkter och tjänster på den tekniskt sofistikerade och mycket innovativa holländska marknaden för järnvägsinfrastruktur.

ETS har utmärkt marknadskunskap och kontakter med alla större lokala kunder och har redan under många år samarbetat mycket framgångsrikt med ett antal partners, inklusive Vossloh.

Dessutom har ETS exklusiva distributionsavtal med en mängd leverantörer av produkter och tjänster utanför Vossloh-portföljen. Denna aspekt är av avgörande betydelse, särskilt med avseende på nyskapande servicemodeller.

- Förvärvet av ETS Spoor spelar en nyckelroll i genomförandet av vår koncernstrategi. Det ger oss ett avgörande steg närmare viktiga nederländska kunder som nätoperatören ProRail, som hittills har köpt våra produkter och tjänster direkt eller indirekt på ETS Som en följd av detta kommer vi att ha en ännu bättre position i framtiden för att skräddarsy vår tekniska expertis och hela vårt utbud av tjänster efter våra kunders behov. Den nederländska marknaden är redan en föregångare för trendsättande affärsmodeller inom järnvägsinfrastruktur och vi ser oss utmärkt placerade i den nya konstellationen när det gäller att driva verksamheten framåt och skapa

viktigt mervärde för våra kunder, förklarar Oliver Schuster, VD för Vossloh AG.

Om ETS Spoor B.V.

ETS Spoor B.V. grundades 1999 och är en av de ledande leverantörerna av produkter och tjänster inom den nederländska järnvägsindustrin.

ETS arbetar nära ett stort, internationellt nätverk av kända tillverkare och ger kunder råd om utveckling av innovativa produkter och ekonomiska lösningar för ökad säkerhet och högre tillgänglighet för järnvägsinfrastruktur.