Italien: Motorvägsföretag köper järnvägsoperatören InRail

InRails på väg mot ny horisont. Övertagandet av majoriteten av aktierna i InRail Spa, som redan beslutats, av STR Spa:s styrelse, gör Gruppo Autobrennero till det näst största järnvägsföretaget i Ferrovie dello Stato gruppen efter Mercitalia Logistics. Foto: InRail

Brennerautobahn AG (Autostrada del Brennero Spa) tar över godstransportföretaget Inrail S.p.A. och blir därmed det näst största italienska företaget inom järnvägstransport.

Brennero Spa:s styrelse beslutade nyligen, under ledning av Hartmann Reichhalter och på förslag av VD Diego Cattoni att dotterbolaget STR Spa övertar 75 procent av InRail Spa, som är verksamt inom italienska godstransportsektorn i och som även opererar i grannländerna.

Utvidgningen av gruppen, som redan kontrollerar 95,5 procent av RTC Spa och 50 procent av tyska Lokomotion GmbH, kommer att fullföljas den dag då avgången av det första tåget genom Brenner firas nästa gång.

Autostrada del Brennero Spa är mest känt som företaget som byggde och bedrev Brenner-motorvägen. Det är mindre känt att företaget är den enda motorvägskoncessionshavaren som också har varit engagerad i godstransporter på järnväg under många år.

Redan i slutet av 1990-talet insåg de ansvariga för företaget att motorvägen hade nått en mättnadspunkt och att det var nödvändigt att gradvis flytta långväga godstransporter över till järnväg.