Certifer vinner kontrakt för säkerhetsservice hos Rail Baltica

Planerad tågstation vid Rail Baltica-Linjen. Bansträckan som utformas för en maximal hastighet på 249 km/h, kommer att ha sju stationer varav två stationer i Riga (Riga Central och Riga AirPort-stationer). Linjen kommer att byggas från Tallinn via Pärnu - Riga - Panevėžys - Kaunas till den litauiska-polska gränsen, med en anslutning från Kaunas till Vilnius. Bild: Rail Baltica

Företagen RB Rail AS, SIA EIROPAS Dzelzceļa Līnijas, ESTONIA OÜ och AB LTG Infra tecknade ett kontrakt nyligen på 4,54 miljoner euro med Certifier SA för leverans av säkerhetsbedömningstjänster för hela Rail Balticas sträcka inklusive projektering, byggande och integrationsfaser.

- En av förutsättningarna för en framgångsrik megaprojektimplementering vid bygget av Rail Baltica är att säkra gemensamma standarder och procedurer över hela projektet, särskilt när det gäller olika säkerhetsaspekter av projektet, underströk Marc Philippe El Beze, ledande teknikchef och medlem i Baltic Rails styrelse.

Bolaget kommer att leverera de slutliga säkerhetsbedömningsrapporterna som är en obligatorisk del av de bevisningar som lämnats till de nationella säkerhetsmyndigheterna för att kunna erhålla bygg- och andra tillstånd och möjligheten att bedriva tågtrafik längs en nybyggd Rail Baltica-linje.

- Att vara en del av Rail Baltica, en de största projekten i de närmaste 10 åren, var ett måste och vi är stolta och glada över att kunna delta i bedömningsorganet, ett år efter att det anmälda organets grundande, sade Pierre Kadziola, vd för Certifer SA.

Säkerhetsbedömningstjänstleverantören (ASBO) kommer att bedöma detta viktiga globala projekt för Rail Baltica i egenskap av ett externt oberoende och certifierat organ. Rail Baltica implementerar gemensamma säkerhetsmetoder och riskbedömningar (CSM-RA) i enlighet med den europeiska lagstiftningen. ASBO-tjänsterna kommer således att ge den nyckelförsäkring som krävs för säkerheten för järnvägssystemet.

Rail Baltica kommer att ha en total längd på 870 kilometer varav 213 kilometer löper genom Estland, 265 kilometer i Lettland och 392 kilometer i Litauen.