Tågtrafiken mellan Finland och Ryssland öppnar till jul men inte för vaccinerade med Sputnik

Bilden visar gränsövergången och järnvägsstationen i Vainikkala, som nu öppnas igen för tågtrafik mellan Finland och Ryssland. Öppningen gör det möjligt att resa direkt från Ryssland till Finland med tåg. Det har sedan tidigare varit möjligt att resa från Ryssland till Finland med flyg, buss eller personbil. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Igor C

– Öppningen av persontrafiken vid Vainikkala gränsövergång påverkar inte de rådande resebegränsningarna, säger Tomi Kivenjuuri, gränssäkerhetsexpert vid Finlands Gränsbevakningsväsende, till tidningen Hufvudstadsbladet.

VR har från och med måndag möjlighet att öppna passagerartrafiken till Ryssland eftersom gränsövergången i Vainikkala öppnar igen. Men järnvägsbolaget väljer ändå att vänta till julsäsongen.

Gränsövergångsstället i Vainikkala i Södra Karelen öppnas för persontrafik. Det beslutade Finlands regering tidigare.

Gränsövergången har varit stängd ända sedan mars 2020 på grund av coronapandemin och de resebegränsningar som pandemin medfört.

– Öppningen av persontrafiken vid Vainikkala gränsövergång påverkar inte de rådande resebegränsningarna, säger Tomi Kivenjuuri, gränssäkerhetsexpert vid Gränsbevakningsväsendet.

VR har alltså möjligheten att starta upp passagerartrafiken igen, säger Kivenjuuri.

Startar upp igen till jul

Enligt Kivenjuuri har myndigheterna länge diskuterat beslutet om gränsöppnandet. Men hälsomyndigheterna har inte ansett det rationellt att öppna gränsen tidigare.

Han säger också att man inte ser det som sannolikt att antalet resenärer från Ryssland kommer att öka märkbart trots gränsöppningen i Vainikkala – åtminstone inte på en gång.

– Nu kan en del av de som reser med flyg i stället använda sig av tåg som antagligen är snabbare och enklare, till exempel mellan Helsingfors och S:t Petersburg.

Kivenjuuri framhåller ändå att det är VR som i sista hand fattar beslut om när tågtrafiken kan sätta i gång igen.

Vid VR:s kommunikationsenhet säger man att julsäsongen är en bra tid för att starta upp passagerartrafiken mellan Finland och Ryssland igen.

Sputnik godkänns inte

Tågtrafiken från Ryssland omfattas alltså av samma resebegränsningar som annan trafik från så kallade tredjeländer.

Resenärer som kan uppvisa ett intyg på en fullständig vaccinationsserie av ett godkänt vaccinpreparat får resa in i Finland från alla länder. Minst sju dygn måste ha förflutit sedan man fått den sista vaccindosen.

Om resenären inte kan uppvisa giltigt vaccinationsintyg omfattas man av de restriktioner som går att ta del av på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

I Ryssland är omkring 30 procent av befolkningen fullt vaccinerad. Men där används i stor utsträckning det ryska vaccinet Sputnik, vilket inte berättigar till inresa i Finland.

– De finländska hälsomyndigheterna har fortfarande inte godkänt Sputnik som ett godkänt vaccin för inresa, säger Kivenjuuri.

Utlåtande om Sputnik

Däremot har Institutet för hälsa och välfärd tidigare i ett utlåtande sagt att Finland borde godkänna det ryska vaccinet för inresor.

I utlåtandet skriver institutet att det kan orsaka stort tryck på testningen vid östgränsen om inte Sputnik-vaccinet godkänns för inresa. Dessutom försätts personer som vaccinerats med Sputnik, i en problematisk situation.

Enligt utlåtandet anser institutet att personer som vaccinerats med Sputnik inte riskerar att förvärra coronaläget i Finland.

Regeringen valde ändå att inte godkänna Sputnik eftersom vaccinet inte beviljats försäljningstillstånd av Europeiska kommissionen. Världshälsoorganisationen WHO har inte heller godkänt vaccinet.

 

...