STM vinner det största lokkontraktet utomlands

El-lok av typ "Black Granite" på EXPO-mässan. Foto: Creative Commons Lic. Foto: Lokfabrik Ural

Ryska tillverkaren av rullande materiel Sinara-Transport Machines och Silkway Transit, den största godsoperatören i Kazakstan, tecknade avtal om leverans av 22 stycken lok av typ 2ES7 Black Granite, som kommer att tillverkas vid lokomotivfabriken Ural.

Leveransen av de första elektriska lokomotiven i två sektioner förväntas starta i slutet av 2021 och inom nio månader kommer de beställda fordonen att överlämnas till Silkway Transit.

Loken kommer att köra in i försöksverksamhet som omfattar 3000 linjära kör-kilometer och efter framgångsrika test kommer de att sättas in i kommersiell drift på huvudlinjerna i Republiken Kazakstan.

Kontraktet är det största exportprojektet i STM:s företagshistoria.

- Avtalet öppnar nya möjligheter och nu förhandlar vi om att tillhandahålla serviceunderhåll för de levererade elloken, berättade Anton Zubikhin, generaldirektör för Trading House STM vid undertecknandet.

Black Granite-loken är avsedda för tung trafik på järnvägslinjer i växelström i OSS-länderna. De är utrustade med en asynkron motor som ger hög dragkraft som räcker för att dra extra tunga tåg med längre längd.

Ett elektriskt lok i två sektioner med AC-gods kan köra ett tåg som väger 9 000 ton i sektioner med en slät spårprofil (upp till 6 procents lutning) och ett tåg som väger 6 300 ton i sektioner med en bergsprofil (upp till 1 procents lutning). Det är möjligt att driva ett ellok i ett system med många enheter, och autonom drift av en sektion av ett ellok är också möjlig.

På grund av den modulära utrustningen ger fordonen hög underhållsförmåga, säger tillverkaren.

Det energibesparande dragmotorkontrolläget beror på tågvikt och spårprofil. Den specifika energiförbrukningen för tågdragning reduceras med 15-20 procent jämfört med elektriska lok utrustade med äldre dragmotor.

Loken är konstruerade för en maxhastighet på 120 km/h.