Storbritannien kommer att öppna en nedlagd linje igen efter fem decennier

Sommartåget anländer till stationen Okehampton. I november ska hela Dartmoor-linjen öppnas för trafik. Foto: Dartmoor Line Network Rail

Dartmoor Line Network Rail har meddelat att reguljär persontrafik på Dartmoor Line mellan Okehampton och Exeter officiellt kommer att öppna igen den 20 november, för första gången på nästan 50 år.

Järnvägen kommer också att ge bättre åtkomst till och från de tätare befolkade områdena West Devon och North Cornwall.

Rutten kommer att ansluta Exeter St Davids, Crediton och Okehampton och tillhandahålla en startpunkt för besökare att utforska Dartmoor och regionala länkar för lokala pendlare.

Ungefär hälften av spårburen service, inklusive under högtider, kommer också att fortsätta till Exeter Central. Öppningen av rutten förväntas sporra lokala företag, turistsektorn, och ge större tillgång till utbildning och arbete för tusentals människor som bor i mindre samhällen.

Network Rail har slutfört projektet inom 9 månader sedan finansieringsgodkännandet och har lagt 18 kilometer nytt spår, installerat 24 000 betongsliprar och 29 000 ton ballast.

Reparationer har också utförts på 21 ställen längs sträckan, inklusive vid 4 broar och en rad arbeten inklusive vegetationsröjning, jord- och dräneringsarbeten och stängselbygge pågår för att förbereda regelbundna reguljära tågtjänster.

Återöppnandet av Dartmoorbanan har fått 40 miljoner GBP (47 miljoner euro) finansiering från transportdepartementet som tillsammans med sina partners påskyndade leveransen av persontrafik på järnväg. När regeringen fortsätter sin översyn av järnvägarna efter Williams-Shapps-planen för järnväg, kommer fler linjer och stationer att öppnas igen.