Tyska delstaten Baden-Württemberg beställer tre batteritåg för Hermann-Hesse-Bahn

Ordern gällde batteritåget Mireo Plus B från Siemens Mobility. Foto: Siemens Mobility

Från och med 2023 kommer nya typer av batteritåg från tillverkaren Siemens att sättas in i trafik på järnvägen Hermann-Hesse-Bahn mellan Renningen och Calw.

Detta har meddelats av transportminister Winfried Hermann, ledamot av delstatsparlamentet. Totalt tre batteritåg inklusive ETCS Level 2-lösningen beställdes från tillverkaren Siemens Mobility för detta ändamål. Tågen har fördelen att de kan köra på sträckor utan kontaktledning och utan användning av miljöskadliga dieselmotorer.

- Att resa med tåg är det gröna alternativet till att köra bil, sade transportminister Winfried Hermann.

- Det är därför som delstatsregeringen har satt som mål att inte längre köpa nya spårbundna fordon med dieselmotorer. På Hermann-Hesse-Bahn kommer vi ha nått detta mål precis vid järnvägsverksamhetens början.

El från luftledningen och batteriet

Tågen kommer sedan att kunna köra mellan Weil och Calw med hjälp av elen som lagras i batterierna. Räckvidden för Mireo Plus B är cirka 80 kilometer i batteridrift. Tågen beställdes i nära samverkan med Hermann-Hesse-Bahn-föreningen.

Batteritågen ska köras från den planerade starten av Hermann-Hesse-Bahn för tidtabellsändringen i december 2023. De erbjuder var och en plats för 120 personer och har barriärfri ombordstigning och en barriärfri toalett. De erbjuder också tillräckligt med utrymme för cyklar, rullstolsburna och barnvagnar i speciella vagndelar.

Med den senaste signaltekniken för mer driftskompatibilitet

De nya fordonen kommer också att utrustas med den senaste europeiska tågkontrollstandarden ETCS Baseline 3 Release 2 från Siemens Mobility. Miro Plus B är nu utrustad för ETCS Level 2-drift och är redo för framtidens digitala järnvägstrafik. Med standarden ETCS Level 2 investerar delstaten Baden-Württemberg i framtiden för mer sträckningskapacitet, större punktlighet och driftskompatibilitet i gränsöverskridande järnvägstrafik.