VR betalar 1,4 miljoner euro för tågresor man inte kört

Järnvägsstationen i Rovaniemi i finska Lapplands huvudstad. Foto: VR

- Tågoperatören VR har under pandemin ställt in flera tusen upphandlade tågturer för personalbrist – betalar inga avtalsböter till staten för det, skriver finländska tidningen Talouselämä. 

VR lät fram till hösten bli att köra närmare 6 000 upphandlade tågturer. Det skriver affärstidskriften Talouselämä.

Tågkoncernen VR ska enligt öppna datakällor under årets första åtta månader ha ställt in över 5 000 tågturer inom regiontrafiken HRT:s område. Det är tre gånger mer än under senaste normalår 2019. För det har VR fått betala avtalsböter till regiontrafiken på totalt 1,4 miljoner euro.

Som orsak anges brist på tågförare och annan personal. Också inom den avtalstrafik på annat håll i landet som staten betalar har de inställda tågen varit i snitt närmare hundra i månaden och därmed närmare fyra gånger vanligare än normalt.

Till staten som beställare betalar VR enligt artikeln i Talouselämä inga böter. VR ska också ha rätten att besluta när man ställer in ett tåg, och också om man därmed organiserar ersättande buss eller taxi.

VR lyfter enligt artikeln årligen 36 miljoner euro av HRT och 30 miljoner euro av staten för att köra lokal- och annan köptrafik. Förutom lokaltåg körs ett antal Pendolinotåg till mindre orter och nattåg till semesterorterna i Lappland på upphandling.

Till Talouselämä säger man från Kommunikationsministeriets sida att det enligt ministeriets bedömning inte är någon förlust för skattebetalarna av att betalda tåg inte körs. Eftersom biljettintäkterna går till VR betalar ministeriet inte alla kostnader för tågturen.