Nederländerna: Ombyggnationen av Amsterdam Centraal inleds

Amsterdam Centraal kommer att byggas om och moderniseras under de kommande tio åren. Foto: VisitAmsterdam

Efter cirka sex års planering kan arbetet med ombyggnationen och renoveringen av Amsterdam Centraal-station nu starta. Tågoperatören ProRail  genomförde de första omarbetningarna i och runt Amsterdams centralstation helgen 9 och 10 oktober. Arbetet fortsätter i oktober samt den 6 och 7 november.

För att fler tåg snabbt ska kunna ta sig in på stationen i framtiden kommer ProRail att installera ytterligare signaler, ta bort växlar och byta ut spår. Passagerare får också mer plats på plattformarna.

Arbetet kommer att påverka tågtrafiken till, från och via Amsterdam Centraal station båda helgerna. Detta kan leda till längre restider än planerat. NS råder resenärer att rådfråga reseplaneraren innan de inleder resan.

• Konsekvenser för tågtrafiken den 9 och 10 oktober

Det gick inga tåg mellan Amsterdam Centraal och Amsterdam Muiderpoort och mellan Amsterdam Sloterdijk och Haarlem helgen 9 och 10 oktober.

På båda helgerna bör resenärer ta hänsyn till att de måste hitta en omväg, byta tåg eller använda tunnelbana och/eller en ersättningsbuss.

Internationella resenärer bör också vara förberedda på en annan ankomst- eller avgångsstation.

Tillväxt i Amsterdam -regionen

Amsterdam Centraal kommer att byggas om och moderniseras under de kommande tio åren. Arbetet påbörjas i slutet av detta år och bör vara klart runt 2030. ProRail antar att fler resenärer kommer att besöka Amsterdams centralstation efter Coronakrisen. Stationen är ännu inte utrustad för detta. Från och med 2030 förväntas det avgå ett tåg till och från Amsterdam minst var tionde minut. För att uppnå detta kommer antalet kontinuerliga spår att minskas från tio till nio med motsvarande minskning av antalet omkopplare.

Alla banförnyelser gör det möjligt att utvidga trappornas och plattformarnas bredd. Den befintliga tunneln under spåren kommer att upprustas och östra tunneln ska uppgraderas med plats för butiker. Det kommer att finnas ytterligare åtkomst till plattformarna.

- Amsterdam Central Station kommer att bli en trevlig kombination av gammalt och nytt. Vi kommer att renovera mycket när det gäller utrymme, teknik och komfort. Stationen kommer att bli mer modern och ingången kommer att lysa igen i sin gamla prakt. Amsterdams centralstation kommer att vara en kombination av gammal arkitektur och nya funktioner förklarar Willem van Ewijk, talesman för ProRail,

Källa: Jules Draaijers, WKZ, källa NS