Tysk studie visar att det är lämpligast att ersätta dieseldrivna tåg med batteritåg

Alstoms batteridrivna tåg kommer att tas i drift i tyska delstaterna Baden-Württemberg och Bayern i december 2021. Foto: Alstom

På uppdrag av Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) och med stöd av Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Nedre Schlesien (ZVON) undersöktes möjliga nya drivtekniker för järnvägslinjer på vilka dieselmotorer för närvarande används i tyska delstaten Sachsen.

Forskningen om användning av vätgas eller batteridrivna tåg utfördes vetenskapligt av tekniska universiteten i Dresden och Berlin.

De fick ekonomiskt stöd av Tysklands Transportministerium, BMVI och Sachsens Ministerium för Transport och digitalisering, SMWA. Nyligen presenterades undersökningens resultat i delstatens huvudstad Dresden. Undersökningen rekommenderar användning av luftlinje-/batterihybridtåg i regioner där det inte finns någon långsiktig utsikt till elektrifiering.

Dessutom betonades den grundläggande betydelsen av den planerade elektrifieringen av järnvägslinjer som en del av deras strukturella förstärkning. De är en förutsättning för användning av batteridrivna tåg i regionen i framtiden. Trådlösa tåg erbjuder också den mest vettiga interimslösningen för sträckor som ska elektrifieras under de närmaste åren.

Kärnan i undersökningarna av alternativa enheter är förbindelserna från Dresden till Kamenz och Königsbrück, förbindelsen genom Müglitztal från Heidenau till Altenberg och den regionala järnvägslinjen från Pirna till Neustadt och Sebnitz.

Dessutom bör man utnyttja batteriteknik längs förbindelserna från Dresden till Zittau och en rad andra bansträckor i östra Tyskland.