EBRD -finansiering för upphandling av EMU-pendeltåg för Montenegro

De nya tågen kommer att ersätta de befintliga 50-åriga fordonen som fortfarande är i drift på landets järnvägsnät. Foto: CAF

Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) tillhandahåller Montenegros tågoperatör, ŽPCG, ett lån på upp till 14 miljoner euro för köp av två nya elektriska persontåg.

Banken finansierar hela projektet och lånet garanteras av staten Montenegro. Under 2018 initierade transport- och sjöfartsministeriet ett projekt på 13 miljoner euro för upphandling av nya EMU:er.

Projektet kommer att bidra till att införa ett femårigt public service-kontrakt mellan regeringen och företaget i enlighet med internationell praxis.

Kontraktet kommer också att innehålla en ny lag om passagerarsäkerhet och rättigheter, som utvecklats som en del av den handlingsplan för järnväg som överenskommits mellan transportgemenskapen som stöds av EU och länderna på västra Balkan. Dessutom kommer projektet att inkludera utvecklingen av en handlingsplan för bolagsstyrning för att hjälpa företaget att ta itu med frågor och problem som analyseras och förbättras genom bolagsstyrningen.

 Upphandlingen av de elektriska persontågen kommer att stödja utvecklingen av den montenegrinska järnvägssektorn genom modernisering av passagerarflottan.

Med leverans av nya, moderna och säkrare persontåg, kommer projektet att bidra till att förbättra kvaliteten på järnvägspassagerartjänster, järnvägsflottans livslängd och i slutändan till tillväxten av persontransporter på järnväg i landet.

Dessutom kommer de två nya tågen att ha en betydande inverkan på minskningen av koldioxidutsläpp och kommer att minska företagets drifts- och underhållskostnader och öka sina biljettintäkter genom ökad kapacitet, frekvens och servicenivå. Detta kommer att bidra till att förbättra järnvägsoperatörens ekonomiska hållbarhet.

De modernaste tågen som trafikerar i Montenegro är en del av ett kontrakt som tecknades 2011 mellan ŽPCG och CAF De ansvarar för konstruktion, produktion och leverans av regionaltåg, var och ett med tre vagnar med kapacitet att transportera 165 sittande passagerare.

Tågen tillhandahåller transporttjänster på den nordvästra linjen som går från Podgorica till Nikšic, som har moderniserats för högre hastigheter och elektrifierats med 25 kV.

Civity -tågen är låga och utformade för att ge maximal användarkomfort. De har de bästa tillgänglighetsförhållandena för personer med nedsatt rörlighet, samt en interiör anpassad efter deras behov.

Tågoperatören planerar att modernisera och förnya sin rullande materiel, ett projekt uppskattat till 10 miljoner euro för vilket ett avtal tecknades med Eurofima. I programmet ingår översyn av 461 ellok och ett dieselelektriskt lokomotiv.