Spårvägsbygget Spårjokern håller både tidtabell och budget

Spår byggs för Spårjokern i korsningen av Baggbölevägen och Birgittavägen i Åggelby norr om Helsingfors. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Merja Wesander - Finna

- Åtta banavsnitt av den 25 kilometer långa spårvägen för Spårjokern är redan klara. Arbetet framskrider med god fart och är sex månader snabbare än planerat. Vid spårvägens ändhållplats i väster, i Kägeludden i Esbo, återstår trots det mycket arbete, skriver Helsingforstidningen HBL.

Kvarteren omkring Kägeluddens metrostation ser mest ut som en gigantisk byggarbetsplats. Egentligen handlar det om flera separata byggen – här byggs förutom Spårjokerns västra ändhållplats också parkeringshallar, kontorsbyggnader och flera nya gator.

– Just nu byggs en servicetunnel till en framtida underjordisk parkeringshall under ändhållplatsens perrong. Trots att tunneln inte ska användas ännu på en tid är det fiffigast att bygga den redan nu, så slipper vi riva upp skenorna senare och göra om jobbet, förklarar byggplatsingenjören Riku Virtanen.

Under Spårjokerns ändhållplats på Kägeludden byggs en servicetunnel och en infart till grannfastighetens underjordiska parkeringshall. I stort sett hela Kägelviken byggs om nu och byggarbetsplatserna ligger tätt.

Spårjokern blir ett mycket grönt fortskaffningsmedel, i dubbel bemärkelse – den ska drivas med el från vind- och vattenkraft och köra längs en gräsbevuxen fil där fordon på däck inte hör hemma.

Eftersom Spårjokerns rutt går genom färdigbyggda stadsdelar har det varit trångt på många byggplatser. Spårvagnarna kommer att slingra sig mellan byggnader och gator i Kägeludden och situationen är liknande längs hela den 25 kilometer långa linjen.

Fyra nya broar

Spårjokerlinjen kör i huvudsak ovanför marken. Det är bara i Sockenbacka som den tar sig under Batteribacken genom en nybyggd tunnel.

Sträckan genom Sockenbacka har också av andra anledningar varit det besvärligaste längs linjen, delvis för att Sockenbackavägen har hållits öppen för trafik hela tiden.

Källa: HBL