Digital störning lamslog finländska järnvägstrafikens informationsgång

LC -display i stora salen på Helsingfors järnvägsstation. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Terry EKO

Felet har drabbat alla finländska järnvägsstationer.

En riksomfattande störning har drabbat den digitala informationsgången i järnvägstrafiken, uppger trafikstyrningsbolaget Fintraffic.

Det tekniska felet påverkar alla monitorer och röstmeddelanden om avgående och ankommande tåg i hela landet.

Enligt Fintraffic går det för närvarande inte heller att lägga till ny information till monitorerna manuellt.

Det är tills vidare oklart vad störningen beror på och hur länge det kommer att ta att reparera felet.

Fintraffic uppmanar alla resenärer att kontrollera tågens avgångstider på den statliga tågoperatörens VR:s webbplats eftersom det tekniska felet påverkar informationsgången på järnvägsstationerna.