EU delfinansierar Belgrads godsstation

Förutom en rad andra projekt kommer Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling att även integrera finansiering av upphandling av ny rullande materiel för passagerare i Serbien. Banken kommer att tillhandahålla 100 miljoner euro till Serbia Voz, landets passageraroperatör för järnväg för förvärv av 18 nya EMU:er, som en del av operatörens program för förnyelse av rullande materiel. Foto: Serbia Voz

Genom investeringsramen för västra Balkan (WBIF) har Europeiska unionen finansierat ett projekt för tekniskt bistånd till ett värde av 800 000 euro som täcker återuppbyggnaden av det befintliga och byggandet av det andra spåret på järnvägssträckan Ostruznica - Batajnica i Belgrad Marshalling Yard.

Uppdraget om tekniskt bistånd, inklusive förberedelse av förstudien, utvärdering av miljömässiga och sociala konsekvenser och preliminär design, syftar till modernisering och hållbar utveckling av det serbiska järnvägstransportsystemet.

Syftet är att uppfylla de nödvändiga EU -kapacitetsnivåerna och kvalitetsstandarderna som är relevanta för det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T).

Projektet är av stor strategisk betydelse för utvecklingen av transportnätet i Serbien och i synnerhet för förstärkningen av Belgrads Rangerbangården som ett viktigt järnvägsnav på västra Balkan.

Den 22 kilometer långa järnvägssektionen Ostruznica-Batajnica är en av de viktigaste järnvägslinjerna i Serbien, och den är viktig för internationell och transittrafik, som en del av den pan-europeiska korridoren X som korsar Serbien.

Det totala värdet av moderniserings- och byggprojektet ligger på 62,17 miljoner euro, varav 800 000 euro utgörs av bidraget från WBIF ett tekniskt assistansbidrag. Dessutom stöder WBIF Serbien med två externa bidrag till ett värde av 25 miljoner euro.

Det är det ledande internationella finansieringsinstitutet som tillhandahåller 30,3 miljoner euro och det stöder också projektförberedelserna genom sina rådgivningstjänster under JASPERS -partnerskap med Europeiska kommissionen.

Järnvägslinjen Belgrad Marshalling Yard - Ostružnica

- Batajnica används främst för järnvägstransporter som går via eller som lastar av gods vid stationen. Järnvägen utgör en flaskhals för transport av godståg genom Belgrads järnvägsnav och blir ännu viktigare på grund av den avskaffade infrastrukturkapaciteten i Belgrads nav i samband med genomförandet av projektet ”Belgrad Waterfront”.

Därför är det nödvändigt att rekonstruera den befintliga 20 kilometer långa Ostružnica - Batajnica -järnvägen med infrastrukturen som kommer att definieras på grundval av förstudien. Denna linje förbinder Belgrad - Stara Pazova - Šid - Statsgräns - (Tovarnik) järnvägslinje med järnvägslinjen Stara Pazova - Novi Sad - Subotica - Statsgräns - (Kelebija).

Detta kommer att öka kapaciteten och bidra till utvecklingen av intermodal transport, med tanke på att byggnadsarbetena vid Intermodal terminal i Batajnica startade 2019.