Domstol ger grönt ljus för kritiserad tågdepå i finländska Kyrkslätt

De omstridda planerna på en järnvägsdepå i Bobäck-Mankby har varit i rullning flera år. Men för en del tog planerna nyligen ett steg i oönskad riktning. Foto: Väylä

Helsingfors förvaltningsdomstol har förkastat alla besvär om en planerad järnvägsdepå i området Bobäck–Mankby i Kyrkslätt norr om den finländska huvudstaden.

Det finns många kommuninvånare som inte förstår varför depån ska byggas i ett natur- och kulturhistoriskt värdefullt område med olämplig mark och översvämningsrisk.

Men det är inte bara för invånarnas skull som depån är problematisk. Området anses ha ett natur- och kulturhistoriskt värde, skriver nyhetssajten Svenska Yle.

Dessutom är marken en gammal havsbotten. Det är delvis undersökt och kommuninvånarna vet att det är ett område som helt enkelt är olämpligt för ett sådant här byggande.

Helsingfors förvaltningsdomstol valde nämligen att nyligen förkasta alla tio besvär som lämnats in gällande tågdepåmarkeringen i Bobäck-Mankby i landskapsplanen "Nylandsplanen 2050". Bland annat Kyrkslätts kommun, Esbo stad och Bobäcks byaförening hade lämnat in besvär.

Men domstolens beslut blir knappast slutgiltigt. Det förväntas att det söks ändring i beslutet hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Kommundirektör Tarmo Aarnio vid Kyrkslätts kommun berättar via e-post att kommunen är besviken på förvaltningsdomstolens beslut. Kommunen anser att beredandet av depåmarkeringen i landskapsplanen varit bristfällig, skriver han.

Men det är ännu oklart om Kyrkslätts kommun går vidare med ärendet. 

- Våra experter ska bekanta sig med beslutet och dess motiveringar. Efter det utvärderar vi huruvida kommunen ska nöja sig med beslutet eller ansöka om besvärstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen.”, skriver Aarnio.

En ny tågdepå behövs västerut eftersom Esbo stadsbana ska byggas ut. Just nu löper stadsbanan mellan Helsingfors och Alberga, men planen är att den ska byggas ut till Köklax.

Utbyggnaden av Esbo stadsbana ingår i planerna för att utveckla Helsingforsregionens kollektivtrafik.