Scharfenbergs digitala kopplare vald under DAC -programmet

I nästa fas kommer de tre involverade tillverkarna att presentera specifika lösningar för att täcka de övriga DAC -kraven och kostnaderna för DAC Life Cycle kommer att fastslås. Genom dessa steg kommer det europeiska DAC-leveransprogrammet (EDDP) att vidareutveckla DAC-specifikationen och kompatibilitets-/säkerhetsgränssnitt, vilket senare resulterar i produktpiloter och TSI-krav, och uppföljningspunkter som är relevanta för serieproduktion. Foto: European Digital Automatic Coupling Shift2Rail

European Digital Automatic Coupling Shift2Rail tillkännagav nyligen att en Scharfenberg -låsstypdesign valdes som den framtida European Digital Automatic Coupling (DAC)-standarden för europeisk järnvägstransport.

Detta är en milstolpe i processen som under de kommande faserna kommer att leda till den slutliga konstruktionen av det valda kopplingshuvudet, vilket säkerställer driftskompatibilitet och operativ prestanda utan licenser. Beslutet från tillsynsnämnden för det europeiska DAC -leveransprogrammet är resultatet av en transparent process som inleddes i år med definitionen av kriterierna för urvalsprocessen och en serie testkampanjer som genomförts på en serie kopplingshuvuden och kommer att läggas till i förslagen till de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitetsrevidering 2022.

Alla tre tillverkare som deltar i det aktuella testprogrammet är kompetenta när det gäller tillverkning av kopplingar av spärrtyp och kan främja utvecklingen ytterligare. Fler tillverkare kommer att gå med i processen i de kommande stadierna, alla med sikte på att upprätta standarden för europeisk digital automatisk koppling och möjliggöra införandet av DAC i Europa.