Siemens Mobility planerar att leverera upp till 30 Vektron MS-lok till Cargounit

Siemens Mobility planerar att leverera ett stor antal Vektron MS-lok. Foto: Siemens

Tillverkaren av Vectron MS-lok, Siemens Mobility och Cargounit, har tecknat ett ramavtal för leverans av upp till 30 avancerade Vectron MS-lok, inklusive tillhandahållande av underhållstjänster.

Enligt kontraktet kommer 10 fordon att levereras i slutet av 2023, med möjlighet att beställa ytterligare 20 lok 2024. De två första loken kommer att levereras senare i år.

Under 2018-2019 beställde Cargounit totalt 6 Vectrons MS, varav de två sista levererades i juni 2021. År 2023 kommer flottan att växa med ytterligare 10 fordon, och med utnyttjad option kommer leasingföretaget att ha 2024 en total flotta av 36 Vectron MS -lok.

De nya Vectron -multisystemlokomotiven har en kapacitet på 6,4 megawatt i växelspänning och 6,0 megawatt i likspänningsförsörjning och var utrustade med ETCS -systemet som överensstämde med de nuvarande specifikationerna (Baseline 3).

Loken är avsedda att användas i Polen, Tyskland, Österrike, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien, Kroatien och Serbien, Nederländerna, eventuellt i Rumänien och Bulgarien. Loken från Vectron -plattformen har redan godkännanden för drift i så många som 20 europeiska länder.