ERTMS uppgraderas på pilotbanorna

Bane Nors införande av ERTMS har stött på problem. Foto: Trafikverket

Förberedelserna inför den stora uppgraderingen av ERTMS-systemet på pilotbanorna Ådal- och Botniabanan pågår för fullt. I och med uppgraderingen installeras Baseline 3R2 och den version som i förlängningen ska installeras på Malmbanan när den stora utrullningen över Sverige drar igång. ERTMS-projektet är inne i slutfasen med systemrelease 8.2U i version 14.2. Inkopplingen har skjutits fram ett par gånger då samtliga fordon även behöver vara uppgraderade till Baseline 3 för att kunna trafikera banan.

Just nu pågår de sista testerna hos systemleverantören Alstom samt arbete med att slutföra säkerhetsdokumentationen. Två större informationsmöten med berörda intressenter har genomförts för att kommunicera förändringar i anläggningen samt nya funktioner.

Under 2022 kommer anläggningen att uppgraderas, med ett mindre tillägg, för ett par delar som inte kom med i version 14.2. Detta tillägg blir systemversion SR8.2U, 14.3. Efter erfarenhetsdrift är det denna version som ska användas på Malmbanan.