Schweiz: Staten och industrin vill automatisera järnvägstransporter

BAV-chefen Peter Füglistaler har presenterat ett memorandum tillsammans med industrins företrädare för allmänheten. Anledningen var "Connecting Europe Express”- tågets besök i Schweiz. Det är ett speciellt tåg som färdas med en utställning inom EU med titeln ”järnvägens år”. Foto: ÖBB

Statens organ för transport (BAV), samarbetsorganisationen (Vöv) och Association of Advanced Economy (VAP) har gått med på att modernisera järnvägstrafiken och integrera den med Europa. Nyligen meddelade BAV:s vd Peter Füglistaler och industriella representanter i Basel att det nu är dags att satsa på denna utveckling parallellt med EU:s projekt "Järnvägens år".

Specifikt, till exempel, alla vagnar och lokomotiv bör vara utrustade med digitala automatkopplingar. Detta möjliggör smalare driftkoncept, mer flexibla processer och snabbare och förmånligare leveranser. Konkurrenskraftig järnvägstrafik stärker klimatskyddet.

BAV, Vöv och VAP vill utrusta alla vagnar och lokomotiv med den digitala automatiska kopplingen (DAK). Idag måste arbetare på rangerbangårdar koppla ihop vagnar för hand. Processen är komplex och förknippad med hälso- och säkerhetsrisker. Med DAK kan vagnarna och bromslinjerna hanteras automatiskt inom en mycket kort tid. Dessutom bör fordonen anslutas till DAK via el och datalinje. Tåginformationen som krävs för resan ska förmedlas digitalt.

Godstransporter på järnväg kan bli mer produktiva och konkurrenskraftiga, öka sin marknadsandel och därmed stärka omlokalisering, politiska beslut och klimatskydd i rätt riktning.

BAV kommer nu att utveckla grunden för Alpnationens federala råd och parlamentet med stöd av Vöv och VAP, så att den federala regeringen kan bestämma anpassningen till den automatiska kopplingen. Det gäller också att klargöra frågan om investeringar.

Järnvägarna, transportföretag och logistikbransch är integrerade i arbetet. Dessa samordnas också med utvecklingen i Europa.