Raseborg i södra Finland välkomnar järnvägens elektrifiering

Elektrifieringen av finländska Hangö-Hyvingebanan som gör det möjligt att utveckla tågturerna. Foto: VR,Turvavideo

De nya modellerna för hur tågtrafiken kunde utvecklas i finländska regionen Västnyland välkomnas av Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

Nu ska Kustbanegruppen komma fram till vilket alternativ som är bäst för regionen.

Det är elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan som gör det möjligt att utveckla tågturerna. Elektrifieringen torde vara klar 2024 och gör det möjligt med pendeltåg mellan Helsingfors och Hangö. VR har presenterat fyra modeller.

Nöjd stadsdirektör

- Min första reaktion var att wow, nu tänker man expandera så vi får närtågstrafik till Västnyland, säger Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

– Det är ett steg i rätt riktning, säger Lundqvist till nyhetssajten Svenska Yle.

Lundqvist har ännu inte bestämt sig för vilket alternativ han tycker att är bäst. Men just nu lutar det åt alternativ två, alltså att tåget skulle köra från Hangö till Kyrkslätt. Det här tåget skulle stanna på de vanliga stationerna, men nu också i Ingå och Sjundeå.

"Bra för hela regionen"

Ragnar Lundqvist tror att det skulle vara bra att tåget stannar i Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt för att få så många passagerare som möjligt.

Enighet behövs i Kustbanegruppen

Nu gäller det att koordinera med de övriga västnyländska kommunerna som hör till Kustbanegruppen, så att man kan presentera en gemensam åsikt om vilket alternativ som är bäst för regionen.

Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt hör till gruppen. Ragnar Lundqvist är ordförande för Kustbanegruppen.

Ragnar Lundqvist hoppas nu att ingen glömmer fjärrtågstrafiken på kustbanan.

– Fjärrtåget från Åbo via Salo och Karis till Helsingfors behövs också. Kustbanan måste förbättras och det har vi fört fram till olika ministrar och andra berörda instanser, anser Lundqvist.