Lotos Kolej introducerade sitt nya Vectron MS-lok

Vectron MS har en effekt på 6,4 megawatt och en maxhastighet på 160 km/h. Foto: Siemens Polska

Tågoperatören Lotos Kolej har presenterat sitt moderna Vectron MS- lok på den 14:e internationella järnvägsmässan TRAKO 2021. Tåget har tillverkats av Siemens Mobility.

- Vi är glada att loket snart kommer att ansluta sig till vår fordonsflotta. Köpet av lokomotivet tillsammans med flera andra system inom ramen för ett projekt som genomförts i samarbete med CUPT och samfinansieras av EU-medel innebär nya möjligheter för Lotos Kolej. Förvärvet möjliggör också ett omfattande genomförande av intermodala transporter på internationella rutter, underströk Anatol Kupryciuk , Lotos Kolejs VD vid lokets invigning.

Lotos Kolejs nya Vectron MS –lok, som har en effekt på 6,4 megawatt, är utrustat med ett ETCS -system som uppfyller gällande specifikationer (Baseline 3) och har en maxhastighet på 160 km/h.

Företaget tecknade kontraktet för köp av Vectron i november 2020 som en del av projektet ”Inköp av modern rullande materiel av Lotos Kolej”, medfinansierat av Europeiska unionen genom Center for EU Transport Projects (CUPT). Företagets mål är att använda loket för genomförande av intermodala transporter.

- Loket köptes för att stödja intermodala transporter, som i Polen upplever en rejäl högkonjunktur och som växer med mer än tio procent från år till år. Detta visar att LOTOS Kolej har en mycket bra position på marknaden genom investering i modern rullande materiel som kan transportera gods över hela Europa utan uppehåll, säger Krzysztof Celiński, VD för Siemens Mobility Sp. z o.

Loket har godkänts för trafik i Polen, Tyskland, Österrike, Tjeckien, Slovakien och Ungern. Fordon från Vectron -plattformen har godkänts för drift i 20 europeiska länder.

I Polen har Vectron -lok köpts av Lotos Kolej, Cargounit, DB Cargo Polska, PKP Cargo och Laude Smart Intermodal.

För närvarande används nästan 60 Vectron-lok av polska transportörer, och många fler anländer dagligen till PKP PLK:s linjenät från utlandet. Vid det här laget har mer än 1100 Vectron-lok sålts till nästan 60 kunder i hela Europa. De levererade fordonen har redan rest över 460 miljoner kilometer.