Avsiktsförklaring undertecknad för en ny järnväg mellan Dresden och Görlitz

Så kommer Görlitz järnvägsstation att se ut efter stationens planerade modernisering. Bild: Saechsische

Delstaten Sachsen och det tyska federala transportministeriet Sachsen undertecknade nyligen en avsiktsförklaring för järnvägen Dresden – Görlitz.

De tyska tågpassagerarnas intresseförening PRO BAHN Mitteldeutschland, som länge har krävt en järnväg mellan dessa stora städer, välkomnar undertecknandet, men understryker att parterna endast har gjort det som är deras självklara skyldighet.

Efter att den sachsiska premiärministern i slutet av juni förklarade att majoriteten av järnvägsprojekt i regionen Lausitz vid den polska gränsen, som föreskrivs i strukturförstärkningslagen inte kunde finansieras genom kolregionens investeringslag, fortsatte fristaten Sachsen och den federala regeringen att förhandla för att komma överens om en undersökning av olika finansieringslösningar.

Planen är att separera Görlitz järnvägsnav och aktuella delprojekt från polska gränsen till Dresden via Görlitz vid polska gränsen och integrera dem i projektet Berlin - Cottbus - Görlitz. Olika finansieringsalternativ och kostnadsminskningsalternativ undersöks nu för delprojekten.

Valfläsk?

- Indelningen i delprojekt, vars finansiering ännu inte har säkrats, rymmer risken att det övergripande målet hamnar utom räckhåll, varnar Moritz Filter, talesman för passagerarföreningen i Östsachsen.

Det är fortfarande oklart hur bindande avsiktsförklaringen är, bara tre dagar före det federala valet, mellan statsregeringen och den nuvarande federala transportministern Scheuer. Det blir nämligen den nya tyska regeringen som kommer att avgöra huruvida sträckan byggs.