Chemnitz får EIB-medel för förvärv av spårvagnar och tåg

Chemnitz, tidigare Karl-Marx-Stadt, behöver ny rullande materiel. För närvarande beräknas kostnaderna för moderniseringsprojektet till totalt 148 miljoner euro enligt Europeiska investeringsbankens bedömning. Foto: VMS

Europeiska investeringsbanken överväger att bevilja ett lån på 70 miljoner euro åt tyska staden Chemnitz för upphandling och köp av en spårvagnsflotta på 19 enheter och byggande av en depå för upp till 60 tåg.

I slutet av 2020 inledde kollektivtrafikföretaget Midtsachsen Transport Authority (VMS) ett anbudsförfarande för förvärv av upp till 46 spårvagnståg med en initial order på 19 fordon som kommer att trafikera i och runt staden Chemnitz och dess omgivande områden. De två första prototyperna förväntas bli levererade i slutet av 2027 och de resterande beställda spårvagnarna är planerade att levereras i slutet av 2025.

Ett alternativ för mer än 27 spårvagns-tåg måste utnyttjas senast 2035, med en grundorder för 17 fordon. De återstående 10 enheterna måste vara kompatibla med fordonen från basordern.

Vinnaren av anbudet kommer att ansvara för byggnad, tillverkning, leverans och auktorisering av fordonen och vinnaren kommer också att ansvara för korrigerande och förebyggande underhåll under en period av 16 år med möjlighet till 8 års förlängning. Dessa aktiviteter kommer att utföras på anläggningarna som ägs av VMS.

Spårvagnstågen kommer att vara 37,5 meter långa och ger mer än 80 sittplatser och användningsområden för passagerare med nedsatt rörlighet, rullstolar, barnvagnar och cyklar.

De nya spårvagnarna kommer att tas i drift på linjenätet Chemnitzer Modell, som kommer att utvidgas med 17 kilometer, med en inledande förlängning på 2,3 kilometer för vilket ett konsultanbud har inletts. Bygget beräknas börja 2025 och passagerardriften startar 2027.