Österrike: Stadler kämpar om stor order från ÖBB

Stadlers dubbeldäckartåg på stationen. Stadlers avtal med ÖBB om leverans av upp till 186 dubbeldäckare ogiltigförklarades av österrikiska förvaltningsdomstolen. Foto: Stadler

På grund av indiskretioner och den därav resulterande mediatäckningen i Österrike känner Stadler sig tvungen att lämna följande uttalande:

- Efter en omfattande och professionellt behandlat anbudsförfarande av de österrikiska federala järnvägarna (ÖBB) har Stadler erhållit ramavtalet för leverans av upp till 186 dubbeldäckare.

Stadler är tillfreds över att deras juridiskt giltiga erbjudande klassades som det tekniskt och kommersiellt bästa alternativet.

Den österrikiska förvaltningsdomstolen har nu överraskande förklarat att ÖBB:s beslut är ogiltigt på grund av ett påstått formellt fel i erbjudandets elektroniska signatur. Stadler har redan använt denna elektroniska signatur, som redan har erkänts av ansvariga internationella myndigheter, hundratals gånger när Stadler deltog i anbudsprocesser i EU.

Många erbjudanden undertecknade på detta sätt vann, inklusive erbjudanden från österrikiska järnvägar. Stadler kommer att uttömma alla rättsmedel som företaget har rätt till mot detta, första instansbeslut från den österrikiska federala förvaltningsdomstolen.

Stadler fortsätter att stödja ÖBB och förutsätter att det påstådda formella misstaget som domstolen baserar sitt beslut på kommer att rättas till.