Finansieringen är klar för Londons Stratford-station

Moderniseringen av stationen kommer att utföras i flera faser och passagerare kan börja se den första fasen av arbetet äga rum mellan slutet av 2022 och 2024 med potential för mer arbete under de kommande 5 åren. Foto: Network rail

Stratford station Network Rail har säkrat en finansiering på 2 miljoner GBP (2,35 miljoner euro) från Department of Transport (DfT) för utvecklingen av ett Outline Business Case som kommer att lindra trängseln vid Stratford station i östra London.

DfT -finansieringen kommer att hjälpa Network Rail att utveckla planer för den TfL -hanterade stationen, bibehålla säkerheten för stationsmiljön för passagerare under högtrafik och förbättra den totala stationsupplevelsen, särskilt när passagerartalet fortsätter att öka.

Med förbehåll för godkännande och ytterligare finansiering kan förbättringarna bidra till att skapa mer utrymme på specifika plattformar och runt ingångar för att förbättra cirkulationsutrymmet. I samarbete med TfL kan andra förändringar som exempelvis förbättrade informationsskärmar och vägbeskrivningar genomföras.

Sedan OS 2012 har Stratford station sett en enorm tillväxt i efterfrågan och trots påverkan av pandemin kommer prognosen för stationen bara att växa när området fortsätter att regenerera. Innan pandemin använde nästan 42 miljoner passagerare stationen för att starta, fortsätta eller slutföra en resa mellan 2019 och 2020, vilket gör Stratford till den mest trafikerade stationen i London.

Under rusningstider kan det råda trängsel vilket kräver speciella åtgärder, inklusive enkelriktade system runt stationen och på plattformarna så att personalen kan upprätthålla passagerarsäkerheten.

Stratford station är en så kallad nyckelväxel i zon 2 för passagerare i östra London med alternativ för att använda Greater Anglia huvudlinjeservice till London Liverpool Street, Essex och Hertfordshire.

Stationen ger också förbindelser mellan TfL Rail, London Liverpool Street eller Shenfield, senare för att bli en del av Elizabeth-linjen, Central- och Jubilee-linjerna, London Overground och DLR.