VR erhåller lukrativt statligt köpekontrakt fram till 2030

Tåg vid perrongen på stationen i Åbo. Foto: VR, Kredit: P.Keskinen

Sena kvälls- och nattåg på nya rutter genom landet, lovar tågoperatören VR, om den finländska staten utöver ett kommande mastigt kontrakt om flera hundra miljoner euro kan tänka sig att betala ännu mera subventionerad trafik, berättar Helsingforstidningen Hufvudstadsbladet, HBL.

VR slår ett stort program för mera passagerartåg i bordet. Pendeltåg kring Åbo är inritade, likaså direkta tåg från Helsingfors till Nådendal. Också i norr vill man snarast möjligt köra sovvagnar ända fram till Haparanda för att knyta an till svenska järnvägen.

Järnvägskoncernen VR nöjer sig inte med lite. VR kommer i höst att få ett fett köpekontrakt till 2030 på att köra olönsam lokaltågtrafik på de nuvarande tågtidtabellerna.

Det nioåriga avtalet ger VR 32 miljoner euro per år på olönsamma linjer som till exempel Karis-Hangö. Avtalet har kritiserats av järnvägsentusiaster för att affären i strid med EU-principer görs utan konkurrensutsättning.

Åboregionen skulle kunna få pendeltåg mot Nystad, Loimaa och Nådendal plus närmare 20-tal stationer som antingen skulle öppnas på nytt eller vara helt nya – till exempel en järnvägsstation vid Åbo flygplats. De nya, större SmX-eltåg som VR just nu upphandlar skulle lämpa sig för trafiken.

VR tänker sig nya direkta tåg sommartid från Helsingfors till Nådendals hamn, med VR:s nya Vectron-ellok som har en liten diesel för att kunna köra också på den korta strömlösa sträckan till Nådendal. Från Åbo skulle VR också vilja se ett sent kvälls- eller nattåg via Helsingfors till Villmanstrand.

Direkt Hangötåg blir dyrt

Hoppet om att kunna få direkta tåg från Helsingfors till Hangö ser det just nu sämre ut för. Pendeltåg en gång i timmen tror VR blir möjligt först när den nya snabbanan till Åbo via Lojo har blivit klar, tidigast i mitten av 2030-talet.

Kommuner som Kyrkslätt, Sjundeå eller Ingå har också de senaste veckorna haft bistra utlåtanden om det långa nioårskontraktet för att det inte innehåller någon ny trafik från huvudstadsregionen västerut på kustbanan.

Trafik med eltåg ända till Hangö blir i praktiken möjlig 2024 när Trafikledsverket har fått den 149 kilometer långa banan mellan Hyvinge och Hangö elektrifierad. Men för tillfället är planen i Kommunikationsministeriets beställning rena nollvarianten, trafik på nuvarande nivå med omstigning i Karis.

En nyhet är däremot att VR åtminstone sommartid vill köra ett direkt eltåg om dagen från Hangö till Riihimäki och förbindelserna där till fjärrtåg norrut; till Österbotten, mellersta eller norra Finland.

VR vill också erbjuda andra nya nattåg. I norr kan VR – om ministeriet betalar – också erbjuda direkt sovvagn från Helsingfors till Haparanda, för byte där till svenska tåg. Svenska Norrtåg startade i våras persontrafik söderut i Sverige bland annat till Luleå och Umeå, med byten där till tåg mot Stockholm.

Dagtåg till Uleåborg kan VR enligt Juho Hannukainen förlänga till Haparanda som har perronger för båda ländernas spårbredd.

Ett annat nytt nattåg vill VR börja kunna köra genom östra Finland ända till Rovaniemi. Mest lönsam ska den helt nya rutten via Tammerfors, Jyväskylä, Kuopio och Kajana vara. Nya nattåg är också de som just nu i tågboomen höjer de europeiska järnvägsbolagens image allra mest.

Denna form köptrafik staten nu köper av tågoperatören VR går på drygt 280 miljoner euro under resten av årtiondet.

Källa: VR/ HBL