Högeffektiva fläktar för övervakning och datainsamling utvecklades för tunnlar

ZITRÓN ZJET-fläktar i Londons Docklandstunnel. Foto:ZITRÓN ZJET

Företaget ZITRÓN utvecklar lösningar för övervakning och datainsamling i projekt med hög efterfrågan på signalhantering och med de högsta kraven på förutsägbart underhåll.

Tack vare datainsamling och eventuell fjärråtkomst kan ZITRÓN-lösningar innehålla periodiska rapporter om utrustningsstatus och råd om fläktar som arbetar, energiförbrukning, motsvarande CO2-utsläpp, driftregister, arbetsförhållanden och händelselogg.

För att tillhandahålla en sådan lösning lämplig för tunnelindustrin har företaget ZITRÓN nu utvecklat det inbyggda övervaknings- och datainsamlings ZJET -systemet för så kallade jetfläktar i tunnlar.

Denna enhet, utrustad med ett patenterat elektroniskt kort, tillåter sensorers datalagring direkt på varje fläkt. Varje fläkt har en IP-adress och kan dela informationen med hjälp av Modbus -protokollet. Därför, oavsett fläktlägesutveckling inne i tunneln under dess livstid, sparas dess register.

ZITRÓN ZJET -lösningen möjliggör överföring av följande signaler:

Temperaturer på lager, motorlindningar, luft etc.

Vibrationsnivåer över frekvensspektrumet

Horisontalitet

Flödesriktning

Rotationshastighet (med en pulsgivare)

Andra digitala och/eller analoga ingångar

Detta innovativa system ger enligt tillverkaren en enkel anslutning av fläktar till tunnelstyrsystemet. Det befintliga kommunikationsnätet används (delar de befintliga switcharna i tunneln med andra IP -enheter som kameror, röksensorer, nödtelefoner, etc.) och den närmaste 220V -matningen räcker för att driva Zitron ZJET-enheten som också hanterar motorvärmaren.

Systemets enkelhet med datanoggrannhet förbättrar, säger tillverkaren, utrustningens livslängd, deras effektivitet och tillförlitlighet och minskar underhållstiden.