Större ekonomisk handlingsfrihet för Bane NOR

Det betyder att om Bane NOR genomför projekten billigare än det fasta priset som ingås kan företaget behålla vinsten. Då kan pengarna användas för att stärka andra delar av järnvägen. Foto: Bane NOR.Kåre Bjørn Solhaug

Större ansvar, större ekonomisk flexibilitet och mer förutsägbar finansiering av järnvägsprojekt. Det är målet med det nya avtalet mellan Bane NOR och Transport- och kommunikationsministeriet.

Avtalet mellan Transport- och kommunikationsministeriet och Bane NOR undertecknades nyligen av VD Gorm Frimannslund i Bane NOR och statssekreterare John-Ragnar Aarset i Transport- och kommunikationsministeriet.

- Vi bygger, driver och underhåller järnvägen i Norge. Vi gör detta på uppdrag av det norska järnvägsdirektoratet. "Fast pris" för dessa uppdrag är en viktig del i det nya avtalet, sade Gorm Frimannslund.

- Om vi spenderar mer än vi har tilldelats måste vi själva täcka underskottet. Det kan försena byggstart för andra planerade projekt. Det motsvarar de villkor som Nye Veier har i sitt avtal med staten, skriver transport- och kommunikationsministeriet på sin webbplats. Det var trevligt att landa det här avtalet nu, säger vd Gorm Frimannslund, i Bane NOR.

Fredagen den 10 september satte han och statssekreteraren John-Ragnar Aarset i transportministeriet pennan på papperet och lämnade var sin signatur. 1 januari 2022 träder det femåriga avtalet i kraft.

Detta kommer att göra det tydligare vem som är ansvarig för vad inom järnvägssektorn, där norska järnvägsdirektoratet är den överordnade myndigheten och Bane NOR äger och utvecklar infrastrukturen.

- Avtalet är ett steg i rätt riktning. Det ger oss mer frihet och ansvar, och vi får mer lämpliga ekonomiska ramvillkor än vi har idag, säger Nina Valle, chef för långsiktig planering och portföljförvaltning i Bane NOR.

Transport- och kommunikationsminister Knut Arild Hareide anser att detta är en nödvändig vidareutveckling av järnvägsreformen.

- Avtalet stöder reformens avsikter om ökat handlingsutrymme och ansvarighet för Bane NOR. Samtidigt skyddas det norska järnvägsdirektoratets övergripande och samordnande roll inom järnvägssektorn, säger transport- och kommunikationsministern.

Källa: Bane NOR 13.09.2021