Kontrakt tecknat för en ny järnvägsbro i Szczecin

Den polska infrastrukturförvaltaren för landets järnvägar PKP PLK och företaget Budimex tecknade nyligen ett kontrakt för byggandet av en ny järnvägsbro i Szczecin över Regalica -floden, vilket ger större möjligheter för järnvägar och transport på inre vattenvägar i regionen Vorpommern. Den gamla bron utgör en imponerande scen för undertecknandet. Foto: Budimex

Det omfattande broprojektet över polska floden Recalica  i närheten av staden Szczecin genomförs inom ramen av ett samarbetsavtal undertecknat av PKP PLK och Polens nationella Vattenmyndighet.

Projektets kostnader beräknas till 300 miljoner PLN (66 miljoner euro). Projektet, som har fått det något krångliga namnet, ”Förbättring av den permanenta förbindelsen mellan landet och hamnen i Szczecin: byggandet av en järnvägsbro över floden Regalica”, har fått 7,1 miljoner euro från Europeiska unionen under Connecting Europe Facility. Projektet tilldelas medel från statsbudgeten och finansiering från PKP PLK , värda 140 miljoner PLN (30,75 miljoner euro)

Ska stå klar i slutet av 2023.

Den nya bron kommer att byggas i närheten av den befintliga enkelspåriga bron, som kommer att tas ur drift och delvis demonteras. Arbetet kommer att beakta bevaranderekommendationerna, enligt vilka elementen i mekaniska anordningar kommer att bevaras.

I projektet ingår också modernisering av Podjuchy -stationen i Szczecin och dess järnvägsspår kommer att rekonstrueras. Passagerare kommer att dra nytta av en högre plattform, som kommer att anpassas till resande med funktionshinder. Dessutom byggs nya larmskydd, bänkar och ljusare belysning samt tydligare skyltning.

På grund av investeringen kommer tågen att resa mer effektivt över den nya järnvägsbron, med en stålkonstruktion och armerade betongstöd. Projektet omfattar konstruktionen av två elektrifierade spår som gör det möjligt för persontågen att köra i 120 km/h och godstågen med upp till 90 km/h.

Den nya anläggningen kommer att öka transportkapaciteten på den så kallade Nadodrzanka -rutten, som förbinder Wrocław och Szczecin och Poznań, Szczecin och Świnoujście. Godstågen gynnas av ökad tillgång till hamnarna, särskilt till Szczecin -hamnen.

Byggarbetet kommer att utföras som en del av det statliga översvämningsskyddsprojektet i Oder- och Vistula -bassängen.

Förutom att öka kapaciteten för järnvägar i regionen har investeringen strategisk betydelse för inre vattenvägar i Szczecin Water Junction. De järnvägsrelaterade förbättringarna kommer och att gynna förbindelsen mellan den tyska huvudstaden och Szczecin, som är ett populärt utflykts- och pendlingsdestination för berlinare. Och även för många andra tyskar.