Drygt 850 000 långväga järnvägsresor gjordes i Finland i augusti 2021

Foto: VR/ Fleetcare, kredit: Atte Malaska

I augusti 2021 gjordes totalt 863 000 resor i inrikes fjärrtrafik, vilket är cirka 14 procent mer än i augusti 2020 och cirka 30 procent mindre än 2019.

I augusti var VR Transpoints järnvägstransportvolymer 2 procent högre än för ett år sedan och cirka 3 miljoner ton gods transporterades på järnväg. Under perioden januari-augusti i år gjordes sammanlagt 4,8 miljoner inrikes långväga resor och 24,7 miljoner ton gods transporterades på järnväg.

Resorna ökade mest i augusti jämfört med juli mellan Helsingfors och Jyväskylä (+ 34 procent), Helsingfors och Åbo (+ 29 procent) och Helsingfors och Uleåborg (+ 15 procent).

Den statliga tågoperatören VR bedriver för närvarande ett mycket brett utbud av service. Tågtrafiken på marknadsbaserad, dvs efterfrågestyrd trafik utgör endast -11 procent jämfört med nivån före corona, dvs i början av 2020. Inköpstrafik drivs i enlighet med 2021-avtalet.

- Det blev en tydlig vändning i den livligare riktningen för tågresor under sommaren, särskilt juli blev en framgång. I bakgrunden finns inte bara lyckade priskampanjer utan även den nya hyttbaserade prissättningen på nattåg och VR:s förnyade hemsida. Dessutom har nya tjänster, till exempel frukostleveranser, haft en gynnsam effekt på nattåg. Affärsresor har däremot inte ökat som förväntat på grund av deltaomvandlingen och rekommendationerna för distansarbete. Resor är nu starkt inriktade på fritid, säger Topi Simola, direktör för persontransporter.

Marknadssituationen för godstransporter är fortsatt positiv

När det gäller VR Transpoints järnvägstransporter ökade transportvolymerna där med 2 procent i augusti jämfört med förra året och de uppgick till 3,0 (2,9) miljoner ton. I januari-augusti i år transporterades 24,7 (24,1) miljoner ton gods med järnväg, vilket är 3 procent mer än föregående år. Inrikes järnvägstransportvolymer ökade med 11 procent i januari-augusti. Internationell trafik har däremot minskat med 10 procent jämfört med förra året.

 Totalt 88,3 procent av fjärrtågen var punktliga i augusti (mål 90 procent). Punktlighetsmålet uppnås inte om fjärrtåget är 5 minuter eller mer försenat. Majoriteten (58 procent) av långdistansförseningar berodde på spårrelaterade orsaker, 23 procent hos VR och 19 procent på grund av andra orsaker.