VTG testar speciell tankvagn för LNG-transporter

Testtransport vid lastning i tyska Brunsbüttel. De helt nya vagnarna har en värmeisolerad tank som förvarar gasen vid en konstant temperatur under påfyllning och transport. Foto: VTG

Logistikföretaget VTG har framgångsrikt slutfört inledande tester med så kallad kryogenisk LNG -tankvagn som är speciellt utvecklad för företaget LIQVIS GmbH, ett dotterbolag till Uniper SE.

För detta pilotprojekt gav Chart Ferox tekniskt stöd för påfyllning i lokalerna vid Brunsbüttel Ports GmbH innan gasen transporterades med järnväg till ett Uniper-kraftverk som ligger i tyska Ingolstadt, på cirka 800 kilometers avstånd.

LIQVIS använder projektet för att undersöka möjligheten att utnyttja järnvägen som ett säkert, kostnadseffektivt och ekologiskt sätt att transportera flytande naturgas (LNG) till förmodade distributionscentraler.

Eftersom järnväg är det mest hållbara transportsättet, har den förmågan att transportera större volymer i en enda färd. Därmed minskas transportutsläppen samtidigt som tung trafik tas av vägarna.

Utvecklingen av den kryogena LNG -tankvagnen är viktig för transport av farliga ämnen som med järnväg levereras punktligt och mycket säkert till destinationen, samtidigt som utsläppen minskar.

VTG är det första företaget inom järnvägssektorn som har samarbetat med Chart Ferox a.s. när det gäller att utveckla en innovativ tankvagn som kan passera hinder som sjöfartsleder, vägtransporter och rörledningsnätet när det gäller att transportera LNG över hela Europa.