E-P Rail installerar IoT-sensorer på tågoperatörens järnvägsflotta

Nexxiot kommer under de kommande månaderna att leverera cirka 1100 gateway-enheter, kallade Globehoppers, till det rumänska företaget E-P Rail. Målet är digitalisering av hela företagets vagnpark. Foto: Nexxiot

Schweiziska IoT-företaget Nexxiot och det rumänska järnvägsföretaget E-P Rail tecknade avtal om att leverera och installera IoT-sensorer på E-P Rails samtliga tåg för att främja TradeTech-konceptet.

Avtalet kommer att leda till digital transformation av järnvägstransporter och kommer också att tillföra nya och innovativa tjänster för E-P Rails kunder.

Enligt kontraktet kommer monteringen av IoT-sensorer att börja under de kommande månaderna.

Förutom Globehoppers drar E-P Rail nytta av Nexxiot-programvaran som rengör och analyserar data. Detta logistikmoln behandlar snabbt den stora mängden data som samlas in med hjälp av maskininlärning och algoritmer.

För E-P Rail innebär dessa förbättringar en betydligt förbättrad operativ prestanda. Dessutom skapas nya tjänster som värderas av kunder eftersom det gör deras leveranskedja mer transparent, smidig och förutsägbar. Ny godsservice för slutkunder kommer också att införas på linjenätet under det kommande året.

Kontraktet kommer att möjliggöra global tillgång och lasttransparens och öppna dörren för utvecklingen av nya affärsmodeller. Med detta nya partnerskap utökar Nexxiot sin verksamhet avsevärt i Östeuropa.

E-P Rail är för närvarande ett av de åtta största privata järnvägsföretagen i Rumänien, med kunskap om marknadens utmaningar och kundernas behov. Det är därför företaget fokuserar på att utveckla spetsteknik för att driva sin verksamhet framåt och möta stora utmaningar med de senaste datadrivna verktygen.

I nära samarbete med andra stora järnvägsoperatörer och uthyrare fokuserar E-P Rail på värdeskapande och digitala tjänster för sina egna kunder. Det har också redan utvecklat egna mobilappar för hantering av kritiska processer och för att skapa transparens kring verksamheten. Nexxiot -lösningen överförs nu till nästa datanivå för digitalisering av processer.

Dessa två företag driver även fram idén om “TradeTech”, som utvidgar möjligheterna hos globala leveranskedjor genom digitalisering.