Metro- och spårvagnsförarna har utlyst strejk i Helsingfors

Kampens metrostation i Helsingfors. Foto: Creative Commons Lic. kredit: JIP

Då Helsingfors stadsstyrelse nyligen godkände förslaget att omvandla stadens trafikaffärsverk HST till ett bolag, beslöt sig förarna för att strejka. Förarfacket kräver en ny opartisk utredning av bolagiseringsplanerna.

Föreningen som representerar personalen inom HST:s metro- och spårvagnstrafik har beslutat att stoppa trafiken i två dygn från och med torsdag morgon den 16 september, skriver Yle Uutiset.

Orsaken är att stadsstyrelsen valde att godkänna planerna på att göra affärsverket HST till ett bolag.

Fullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet och börjar behandla ärendet på onsdag den 22 september.

Fackföreningen har krävt en ny opartisk utredning av bolagiseringsplanerna på grund av oro för hur det ska gå för förarna och den övriga personalen om planerna blir verklighet. Personalens misstroende har ökat sedan planerna skiftade form efter samarbetsförhandlingar i somras.

– Besvikelse är nog ordet som beskriver situationen bäst. Stadsstyrelsens beslut innebär att strejken blir av, skriver föreningens ordförande Petri Lillqvist per SMS till Yle Uutiset efter stadsstyrelsens möte.

Därmed inleds stridsåtgärderna klockan 4 på morgonen på torsdag 16.9 och pågår i 48 timmar, alltså till lördag morgon samma tid.

Marcus Rantala (SFP) som sitter i stadsstyrelsen säger att det finns två huvudsakliga skäl till att stadsstyrelsen godkände planerna.

För det första handlar det om att skapa en regional lösning för spårtrafiken, då exempelvis Vanda planerar en spårväg mellan Mellungsbacka i Helsingfors och Helsingfors-Vanda flygplats.

För det andra är det lättare för ett bolag att göra investeringar i t.ex. spårvagnsnätet och nya depåer än det är för ett affärsverk, som är knutet till stadens ekonomi.