Automatisk inspektion av tåg i full fart

Foto: Aarleff Rail

Spårindustrin introducerar nu automatisering och digitalisering med stora förbättringar som följd. Aarsleff Rail kompletterar skopan och grävmaskinen med lasermätningar, kamerasensorer och algoritmer. 

Aarsleff Rails specialbyggda, järnvägskörande mätvagn är uppkallad efter den danska forskaren Ole Rømer, som bevisade ljusets hastighet.  

Med laser och video mäter den fyrhjuliga mätvagnen placeringen av kraftpoler, luftledningar och bärlinor. Och det gör det med en hastighet av 20 km/h och med 1 mm noggrannhet.  

Det är en förbättring från 20 minuter per mätning till 20/1 sekund jämfört med tidigare, då specialutbildade Aarsleff Rail -anställda fick traska längs spåren på natten med en handhållen mätare. 

Mätfordonet har utvecklats i samarbete med det danska tekniska institutets robotcenter och använder ett antal lasertekniker för mätning, kompletterat med t.ex. videobilder.  

 

bild
Mätvagnen kan mäta 100 km spår per arbetsdag och mätdata kan inkluderas i virtuella modelleringsverktyg som BIM-Infra och VDC. Foto: Aarleff Rail

Digitalt spår 

Mätvagnen Ole Rømer är ett av flera exempel på hur Aarsleff Rail bidrar till digitaliseringen av det danska spårnätet. 

Inuti mätvagnen behandlas data för vidare användning. Illustration: Aarsleff Rail 

- Vi är bra på att svetsa järnvägsskenor tillsammans, och vi kommer att fortsätta att göra det", förklarar Per Bredesgaard, chef för affärsutveckling. 

- Men vi måste också få grepp om den nya tekniken och trenderna som är på gång, till exempel 3D -modellering, BIM, VDC, IoT och artificiell intelligens. Vi måste vara delaktiga i de saker som händer i vår bransch. Inte nödvändigtvis som en first mover, men om kunderna efterfrågar det, så är det relevant för oss.  

 

bild
Foto: Aarleff Rail

Automatisk inspektion av tåg i full fart 

År 2019 lanserade Aarsleff Rail en digitaliseringsstrategi, bl.a. med fokus på att "lägga makt till papper", dvs. digitalisering av företagets interna processer inom ekonomistyrning, kontroll och arbetsmiljö. Dessutom beslutades att hålla ett öga på utvecklingen inom digital teknik och gå in i konkreta utvecklingsprojekt när det var meningsfullt. 

En av nyckelpersonerna i initiativet är projektförsäljaren Jan Tanggaard, med ett förflutet inom industriell automation och i företaget TTInspect, som förvärvades av Aarsleff Rail 2015. TTInspect rymmer Aarsleff Rails automatiska inspektionssystem för både rullande materiel och för spår och installationer. 

- Vi gör många saker och har till exempel levererat tre ABI 3.6-anläggningar till DSB. Detta är tredje generationen av ett automatiskt inspektionssystem för mätning av slitage på bromsbelägg som en del av bromssystemet, säger Jan Tanggaard. 

Sex kameror placeras i en skyddande låda mellan skenorna. När en tåguppsättning närmar sig glider en skyddsplatta åt sidan och kamerorna skannar bromsbeläggen på vagnarna när de passerar. Systemet reagerar så snabbt att tåguppsättningen kan passera med en hastighet på upp till 60 km/h. 

En skräddarsydd algoritm analyserar bilderna och beräknar med 1/10 mm noggrannhet slitage på beläggningarna. 

Tågsatsen är försedd med RFID-taggar i varje ände. Därför vet systemet exakt vilken boggi det fotograferar och var de slitna beläggningarna sitter. Systemet skickar ett meddelande till DSB: s underhållssystem, så att bromsbelägget kan bytas ut vid nästa verkstadsbesök. DSB räknar med att de tre ABI -anläggningarna har betalat för sig på några år. 

Laser skyddar inflygningsljus 

Jan Tanggaard har också varit med och utvecklat ett laserbaserat larmsystem för Sund & Bælt. 

Strax före flygplatsens förmodligen mest trafikerade landningsbana finns det en bro som bär inflygningsbelysningen till banan. Bron byggdes långt innan järnvägen byggdes i området, men nu korsar bron några järnvägsspår som används för rangering och uppförande av utrustning.  

Sund & Bælt, som äger terrängen, ville ha en automatisk övervakning av bron, så att man kunde undvika att en felaktigt lastad personbil skadade bron och därmed inflygningsbelysningen.  

- Vi har utvecklat ett skydd, en övervakning av överensstämmelse med profilen för ledigt utrymme. Med laserteknik ser systemet både horisontellt och vertikalt på godsvagnarna som närmar sig och utlöser ett larm om överskridandeprofilen överskrids, säger de ansvariga inom Sund & Bælt. 

Stort teknikintresse  

Det finns ett stort intresse för Aarsleff Rails automatiska inspektionssystem, både hemma och utomlands. 

Besök  Aarleff Rails hemsida  HÄR!

bild