En ny reseterminal för knappt 50 miljoner euro byggs under järnvägen i Tammerfors

Byggandet av den första etappen förväntas starta under sommaren 2022. Illustration av det färdiga stationscentret. Bild: Aihio Architects

Ett av Finlands och Tammerfors största infrastrukturprojekt under senare år väntar fortfarande på kommunfullmäktiges och statens godkännande.

Projektutvecklingschef Henri Väänänen säger att Tammerfors stationstunnel i Finland kommer att ersättas av en ny reseterminal.

Tunneln kommer att uppleva en total omvandling under de närmaste åren. Den kommer om några att ersättas av en ny stor reseterminal.

Ovanför tunneln finns en järnvägsbro som kommer att upprustas som en del av Tahera -projektet.  Tahera, eller Tammerfors passagerarbangård, är ett projekt där en ny bro kommer att byggas i Tammerfors och godslastnings- och underhållsanslutningar organiseras på nytt sätt.

Undergångstunneln byggdes runt 1930-talet och Stationstunneln byggdes i slutet av 1980-talet. En spårvagnslinje kommer att anläggas nedanför järnvägsbron och på bron kommer tågen att färdas.

- Det handlar om ett stort mästerverk av ingenjörsarbete, beskriver projektutvecklingschef Henri Väänänen om förnyelsen av järnvägsbron mellan de två spåren.

Bron förnyas bit för bit så att tågen kan använda tågstationen, trots att en del av spåren upprustas samtidigt.

Väänänen säger att den 100-åriga bron är i slutet av sin livslängd. Stationstunnelns sida däremot är tekniskt i ordning, men det hela är värt att förbättra ytterligare.

- Om vi ​​inte hade Tahera -projektet skulle det inte förnyas ännu, säger Väänänen.

Enligt Väänänen kommer den nya reseterminalen att öka tillgängligheten, uppdatera utseendet och förbättra säkerheten. Passagerarterminalens område startar från tunnelbygget och sträcker sig till de befintliga trappstegen som leder till perrongerna.

De befintliga trapporna kommer att ersättas av rulltrappor och hissar. Stängda korridorer kommer att åter öppnas och målet är att genomföra arbetet så transparent som möjligt.

- Det här är porten för alla de som anländer till Tammerfors. En spårvagnshållplats kommer att byggas under jorden och tillgång till spåren förses med väderskydd, säger Väänänen.

Fairwaybyrån, Tammerfors stad och VR Group är involverade i projektet. Renoveringen av självständighetsbron, som den heter,  beräknas kosta cirka 47 miljoner euro.

Tammerfors stad står för 18,3 miljoner av detta.  Och staden har redan godkänt genomförandeavtalet.

Målet är att kunna förnya bron efter nästa hockey-VM, d.v.s. senast i juni 2022. Bygget kommer att ta 4-5 år.

- Vi håller på att planera det här redan så att det kan börja så snart finansieringen kommer.