Brittiska Network Rail sätter upp nya strategiska mål

Network Rails nya strategi fokuserar på tre kärnområden för förbättringar; människor, förändring och teknik. Utöver de tre prioriteringarna finns en rad mål och åtgärder som företagets operativa team kan vidta. Foto: Network Rail

Network Rail har inlett andra fasen av företagets tioåriga strategi, som syftar till att förbättra den dagliga järnvägsverksamheten.

Strategin, även känd som Net Ops 2, har utvecklats i samarbete med kollegor från hela branschen. Den innehåller en rad rekommendationer om hur operativa team kan bedriva förbättrad service.

Dokumentet sammanför operativa synpunkter från branschen i form av en uppsättning av tydliga förbättringsmål. Samrådsprocessen har skapats med input från ledande befattningshavare i tågoperationsföretag samt från organisationer som Rail Safety and Standards Board, Rail Delivery Group och Institution of Railway Operators.

Strategin är en del av Network Rails strategiska tema för leverans av tågtjänster, som syftar till att förbättra hur operativa yrken utvecklas samtidigt som de levererar en järnväg med hög prestanda.

ORR berömmer branschens reaktion på Hitachis tågsprickor

Office of Rail and Road har gjort positiva utlåtanden om industrin om det sätt som den reagerade i maj på upptäckten av sprickor i två klasser av tåg som byggdes av Hitachi.

I en nyligen publicerad delrapport bekräftar ORR att klasserna 385 och 800 drabbades av spänningskorrosion och utmattningssprickor. Specifikt handlade det om de sprickor som hittades i bultarna vid gaffelspjällets fäste och fästpunkter för valsskydd.

Dessa sprickor var resultat av materialmatthet, medan sprickor som hittades i området vid lyftplattorna (motsvarar domkraftspunkterna i en bil). Dessa sprickor var resultatet av så kallade korrosionssprickor orsakade av spänning.

Rapporten säger att sprickorna identifierades i samarbetade industrin. Tågen kallades in snabbt och sedan bedömdes vilka tåg som kunde återgå till trafik. Rapporten visar också att sedan vagnarna återvände till trafiken har tågen presterat utan några som helst problem eller skador som följd av sprickbildningen.

Ian Prosser, chefsinspektör för järnvägar, sade:

- Jag välkomnar vårt goda samarbete som har ägt rum sedan problemet uppstod. Vi fortsätter att arbeta med alla parter för att fastställa orsaken till sprickbildningar och kommer att publicera vår slutrapport i december 2021.