Snälltåget efterlyser lika villkor för nattågstrafiken till Hamburg

Snälltåget på Malmö C. Foto: Matti Blume

Nyligen offentliggjordes att SJ ska köra nattåg Stockholm – Hamburg vilket kommer att kosta skattebetelarna 75-80 miljoner om året. Här berättar Carl Adam Holmberg, Affärschef Snälltåget och Marco Andersson, presstalesman för Snälltåget vad de tycker om förslaget.

 

Kontraktet med Trafikverket för nattågstrafiken till Hamburg omfattar fyra år och motsvarar en kostnad på runt 300 miljoner skattekronor. Statsstödet från Sverige ska täcka förlusterna i Sverige och Danmark.

Men i Tyskland får inte långväga tågtrafik subventioneras, vilket var en av förutsättningarna för att lämna anbud. Snälltåget, och säkert alla andra som inte lämnade anbud, insåg tidigt att det inte går att bedriva trafik på den tyska sträckan med lönsamhet året runt.

Kontraktet bygger på att anbudsgivaren heller inte får korssubventionera trafiken i andra länder utan att den ska redovisas i varje land för sig och får maximalt gå med 8 procents vinst i Sverige och Danmark. Resten ska tillbaka till staten eller vid underskott skjuter staten till mer pengar.

Är man som ägare intresserad av att ta denna risk och samtidigt begränsas av marginalerna? SJ har gjort detta och gör det i samarbete med DSB. Vagnarna hyr de från amerikanskägda privata RDC, som högst troligen inte behöver ta någon nämnvärd risk.

x

Nattågsförbindelsen till Berlin kommer i SJs upphandling kosta skattebetalarna runt 300 miljoner kronor. Foto: Snälltåget.

Det blev inte heller nattåg till Malmö - Bryssel. Anbud saknades helt. Risken för att köra ett tåg genom Tyskland året runt är för stor. En risk som säkert inte ens SJ eller andra statliga bolag är intresserade av att ta.

Danskarna ville ha detta tåg. Nu fick dom istället ytterligare ett nattåg till Hamburg, men med odugliga tider. Sydgående tåg går 00.40 från Köpenhamn mot Hamburg och norrgående ankommer till Köpenhamn 03.00 från Hamburg.

Ordet ”fiasko”, som Poul Kattler, talesperson för den danska delen av organisationen Back-on-Track, sammanfattade upphandlingen med i en intervju i danska tidningen Politiken, kan Snälltåget bara instämma i. Inte minst ur ett danskt och sydsvenskt perspektiv. Regeringens avsatta pengar för nattågen till Hamburg och Bryssel är totalt 400 miljoner vilket inte räcker.

Snälltåget kör avgångar till Hamburg och Berlin – helt utan statligt stöd. Snälltåget ska också köra skidtåg till Alperna också helt utan statlig stöd. Skillnaden är att Snälltåget kör när det finns en efterfrågan. Redan nu, efter att ha kört nattåg mellan Stockholm och Berlin, via Malmö, Köpenhamn och Hamburg i snart tio veckor är efterfrågan så stor att det finns planer på att köra fler avgångar under 2022.

Fler privata järnvägsföretag, även statliga, skulle köra fler internationella tåg om bara förutsättningarna förbättrades. Det finns två spår för den internationella tågtrafiken framåt. Antingen fortsätter man med ständiga kortsiktiga lösningar och upphandlingar med bristande konkurrens eller så görs järnvägen konkurrenskraftig:

  • Avgifterna för att använda spåren sänks eller tas bort. Infrastrukturavgifterna, vilka idag är 25 procent av kostnaderna i Danmark och Tyskland.
  • Investeringsstöd eller räntefria lån för att köpa nya lok och vagnar.
  • Internationella tåg undantas från moms och energiskatter som görs för flyget.
  • Slopa tidsödande gränskontroller inom EU genom att hantera internationella tåg som flyg där pass/ID kontrolleras av tågpersonalen.
  • Signalsystemsprojektet ERTMS skyndas på och nödvändiga fordonsanpassningar finansieras av EU/medlemsstaterna.
  • Engelska införs som gemensamt språk för huvudsträckor så att personalbyte inte behöver göras i onödan vid gränspassager.

– Rättvis konkurrens på spåret bidrar till lägre biljettpriser och fler avgångar. Samtidigt minskar även de statliga kostnaderna och behovet av skattepengar för att subventionera och upphandla tågtrafik. Väljer SJ att köra parallellt med Snälltåget till Hamburg de dagar Snälltåget kör välkomnar vi det. Vi tycker att det är bra med konkurrens – men den ska ske på lika villkor, menar företrädare för Snälltåget.