Ny forskning: Trafikbuller ökar risken för demens

Bullermätning vid tyska järnvägsnätet. Foto: Deutsche Bahn AG

Danska forskare har visat att risken för demens är högre om vederbörande utsätts för trafikbuller under flera år. Det gäller både stadsmiljöer och vid järnvägen.

Det visar forskning från Maersk Mc Kinney Moller Institute vid University of Southern Denmark (SDU). Forskningen är den största i sitt slag i världen.

Resultaten visar att man har en 27 procent ökad risk att utveckla demens om man utsätts för trafikbuller över 55 decibel under ett antal år, skriver SDU i ett pressmeddelande.

Av 8475 demensfall 2017 kan 1216 fall kopplas till trafikbuller, vilket är ett mycket högt tal, säger Mette Sørensen, adjungerad professor vid Roskilde universitet (RUC) och expert på trafikbuller. Hon är en av forskarna bakom studien.

- Antalet är högt, men man måste komma ihåg att det här är den första studien inom det området. Vi måste göra fler studier innan vi definitivt kan komma fram till något definitivt resultat.

Frisättning av stresshormoner och sömnstörningar till följd av trafikbuller leder till hjärt -kärlsjukdomar, förändringar i immunsystemet och inflammation. Alla ses som tidiga händelser i början av demens, informerar SDU.

Enligt danska miljöskyddsmyndigheten är gränsvärdet för vägbuller i Danmark 58 decibel.

- 55 decibel motsvarar bullret i ett kontorslandskap där människor pratar med varandra, förklarar Mette Sørensen.

- 58 decibel är lika med bullret från en diskmaskin på en meters avstånd.

Uppgifter från två miljoner danskar har jämförts med information om deras adress och trafikbuller de har blivit utsatt för i tio år. De är alla över 60 år.

- Att trafikbuller är skyldiga till sjukdomar är ingen nyhet, säger Mette Sørensen.

- Det är inget nytt att trafikbuller är skadligt. Vi har känt till det i några år. Nu har vi precis kommit fram till att det orsakar fler sjukdomar.

- Vi har länge vetat att buller under en längre tid orsakar hjärt- kärlsjukdomar och diabetes. Nu visar denna studie att man också kan få demens."

Enligt Mette Sørensen kommer forskningsresultaten att skapa nya möjligheter för förebyggande av demens om samma resultat kommer fram i framtida studier.

Enligt SDU utsätts 30 procent av den danska befolkningen för trafikbuller som överstiger 58 decibel. Det motsvarar cirka 1,7 miljoner danskar.

Det är i samarbete med forskare från Roskilde universitet (RUC) och Köpenhamns universitet som SDU har genomfört studien.