Thales utvecklar FOAS -teknik för Network Rail

Försöksarbetet för den fiberoptiska tekniken kommer att utföras på Network Rails RIDC Melton testbana och på huvudbanan från Melton Mowbray till Leicester, som påbörjas under hösten 2021. Bild: Thales

Brittiska Network Rail tilldelade ett kontrakt till ett konsortium under ledning av Thales Ground Transportation Systems. Parterna avser att utveckla och pröva fiberoptisk teknik som kommer att stödja förbättringar av säkerhet och prestanda på järnvägen.

Konsortiet består av små och medelstora företag som använder sig av olika delar av tekniken.

Fiber Optic Acoustic Sensing (FOAS) -tekniken kommer att komma med datafusion för att förbättra lyssningsförmågan hos optiska fibrer, av vilka det redan körs cirka 20 000 kilometer längs Storbritanniens järnvägar.

Implementeringen av denna innovativa teknik som kan komma att skapa en virtuell mikrofon vid varannan meter av ett banavsnitt. Tekniken är kapabel att använda fjärrövervakning av tillgångar och särskilt värdefulla data för att utveckla tågets prestanda och funktioner.

Tilldelningen av kontraktet genomförs efter en designtävling som tillkännagavs i november 2020, ledd av Network Rail i samarbete med ProRail, som uppmanade över 40 leverantörer av olika funktioner till att komma med förslag på en finansiell 12-månads resultatfokuserad studie av FOAS, IoT sensorer och smarta övervakningskameror, sammanslagna genom intelligent datafusion och bearbetning.

Företagen var tvungna att ta itu med fyra områden med operativa utmaningar på järnvägen som täcker tågrörelser och positionsrapportering, järnvägs- och hjuldefekter, säkerhetshantering vid plankorsning och upptäcker intrång och personer på banan.

Designtävlingen utgjorde också en del av ett befintligt avtal mellan Network Rail och ProRail om samarbete kring forsknings- och utvecklingsmöjligheter.

 Dessa två företag undertecknade i mars 2019 ett samförståndsavtal för att stödja leverans av Network Rails FoU -portfölj på 245 miljoner GBP (284,65 miljoner euro) fram till 2024. Därmed blir det möjligt att gemensamt utveckla och överföra teknik till nya driftsmiljöer under närmaste fem år.

Data kan också vara en värdefull inmatning till Rail Data Marketplace (RDM) som skapar en plattform vars uppgift är att dela järnvägsdata över branschen och möjliggöra ett steg för en framtida datadriven järnväg.

RDM förväntas introducera projektet nästa år. Man räknar med att därigenom öppnas helt nya samarbetsmöjligheter för utvecklare, teknikföretag och järnvägsindustrin.