VR hoppas på ytterligare investeringar i järnvägsnätet

Investeringar i järnvägsnätet inte bara utgör en vitaliserande spridning av sysselsättning, utan de förbättrar också arbetskraftens och godsets rörlighet, vilket förbättrar Finlands långsiktiga konkurrenskraft och sysselsättning. Det handlar också om att minska transportutsläppen från tung vägtrafik. Foto: NRC Group

- Nästan hälften av förseningarna på den finländska järnvägen beror på spårens skick och underhåll, meddelar Finlands ledande tågoperatör VR.

Genom att investera i tillförlitligheten i det befintliga järnvägsnätet kan tågens punktlighet, kundupplevelsen och tillväxten av miljövänlig järnvägstrafik förbättras.

- VR: s mål är att öka populariteten för kollektivtrafik och tågresor. En viktig konkurrensfaktor i järnvägstrafiken är den överlägsna passagerarupplevelsen, vars grundförutsättning är tåget som körs enligt det meddelade schemat, säger Lauri Sipponen, VD och koncernchef för VR Group.

Antalet passagerare och marknadsandelen för den klimatvänliga tågtrafiken växte till rekordhöga nivåer före coronapandemins utbrott.

- Efter coronakrisen måste kunderna lockas tillbaka till tågen. På VR är det vårt ansvar att göra vårt yttersta för att förbättra kundupplevelsen. Varje försening är för mycket och varje försening, till exempel från ett arbetsplatsmöte, orsakar missnöje bland passagerarna och orsakar en förlust för företaget och den nationella ekonomin.

VR vill förbättra passagerarupplevelsen tillsammans med andra intressenter, som förstår sitt eget ansvar.

- Drygt 35 procent av långdistansförseningar förklaras av orsaker relaterade till VR och vi kommer att göra vårt bästa för att minska antalet förseningar, lovar Sipponen.

Spårinvesteringar är viktiga

- När det gäller regeringens pågående budgettvist hoppas vi på beslut om ytterligare investeringar för att förbättra det nuvarande järnvägsnätet. Finansieringsnivån för grundläggande vägunderhåll måste vara stabil och tillräckligt hög för att skapa ett pålitligt nätverk och en bra passagerarupplevelse.

På grund av nätets dåliga skick eller nätets bristande underhåll, försenas nästan hälften av långdistanståg och mer än hälften av tågen i lokal trafik. År 2020 var punktligheten i Finland för fjärrtåg 88,6 procent och pendeltåg 96,6 procent.

Utöver de förseningar som registrerats har linjenätet upp till mer än 100 lokala tillfälliga hastighetsbegränsningar, som är kända för att förlänga restiderna i förväg. Att rikta in åtgärder på ett 50-tal platser skulle snabbt förbättra järnvägstrafikens punktlighet och tillförlitlighet. Kostnaden skulle uppskattas till 60 miljoner euro.

Sipponen påminner också om att investeringar i järnvägsnätet inte bara utgör en vitaliserande spridning av sysselsättning, utan de förbättrar också arbetskraftens och godsets rörlighet, vilket förbättrar Finlands långsiktiga konkurrenskraft och sysselsättning. Det handlar också om att minska transportutsläppen från tung vägtrafik.