Vätgasdrivna Coradia iLints godkännandeprocess inleds i Frankrike

Vätgaståget Coradia iLint är enligt tillverkaren lämpligt för användning på icke-elektrifierade linjer. Foto: Alstom

Nya vätgasdrivna Coradia iLint presenterades nyligen för franska ministern för ekologisk övergång och ansvarig för transport, Jean-Baptiste Djebarri och Jean-Baptiste Eyméoud i Valenciennes, i norra Frankrike.

Tåget presenterades i en tysk konfiguration och anpassningar kommer därför att vara nödvändiga för godkännandet av Coradia iLint enligt franska standarder.

Godkännandeprocessen har inletts och kommer att slutföras i enlighet med de organiserande myndigheternas behov.

Detta lätta tåg med nollutsläpp är lika tyst som ett eldrivet tåg och avger endast vattenånga.  Vätgaståget Coradia iLint är lämpligt för användning på icke-elektrifierade linjer och är en idealisk lösning för små lokala linjer, en strategisk rörlighetsfråga för den franska staten och de franska regionerna.

Alstom handhar och presenterar Coradia iLint-tåget för olika lokala intressenter, inklusive statliga beslutsfattare, transportorganiserande myndigheter, verkstadsföretag och operatörer. Alstom lyfter fram detta tågs potential i utbudet av hållbara transportlösningar som erbjuds i Frankrike.

Presentationen är en del av den nationella energiomställningsambitionen, som syftar till att minska utsläpp av växthusgaser och buller i transporter, en utmaning som stöds av den franska regeringen genom den vätgasplan, som initierades 2018. Denna presentation är också en del av den franska återhämtningsplanen och av de viktiga projekten av gemensamt europeiskt intresse (IPCEI) som lanserades av Europeiska unionen 2020.

I april 2021 beställde Frankrike 12 stycken el-och vätgasdrivna Coradia Polyvalent med tillval för ytterligare två fordon.

Frankrike spelar en nyckelroll i utvecklingen av vätgaslösningar. Drivenheterna är konstruerade och tillverkade i Alstoms globala gröna centrum för spetskompetens, baserat i Tarbes, i sydvästra Frankrike.

Det senaste förvärvet av Helion Hydrogen Power, baserat i Aix-en-Provence i södra Frankrike, täcker hela värdekedjan för bränsleceller med hög effekt. Detta visar Alstoms engagemang när det gäller att bygga ett vätgascentrum i Frankrike. Denna nya enhet kommer att delta i utvecklingen av mycket högpresterande vätgaslösningar för tung rörlighet, särskilt på järnvägen.