Deutsche Bahn och LEAG planerar en ny dragning av sträckan mellan Weißwasser och Rietschen

Järnvägsstationen i Weisswasser, östra Tyskland. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Connex

Bansträckan mellan tyska Weißwasser och Rietschen är en del av järnvägslinjen Berlin - Cottbus - Görlitz och kommer att få en ny rutt i framtiden.

På grundval av brunkolsplanen för Reichwalde-gruvdriften, som bekräftades 1994, kommer den planerade fortsättningen av dagbrottets verksamhet vid övergången från det nordliga kolfältet till det nordöstra fältet att kräva att järnvägslinjen ändras över en längd på cirka tolv kilometer mellan Weißwasser och Rietschen.

Kolutvinnaren Lausitz Energie Bergbau AG (LEAG) har gett Deutsche Bahn (DB) i uppdrag att planera den nya delen av rutten.

För att kunna bevara de befintliga restiderna krävs ändringar även i stationsområden. Under detta projekt kommer plattform 1 att förnyas och utrustas med en andra ingång.

Plattform 2 kommer att ersättas av en extern plattform. Dessutom kommer de elektrotekniska systemen och belysningen att förnyas och den befintliga signaltekniken kommer att ersättas av en elektronisk försegling. Dessutom kommer renoveringen att möjliggöra hinderfri tillgång till tågstationen i framtiden.