Kontrakt tecknat för direkt järnvägsförbindelse mellan Łódź och Wrocław

Łódźs nya järnvägsstation Fabryczna. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Travelarz

Företaget Solidarity Transport Hub (Centralny Port Komunikacyjny, CPK) tecknade nyligen ett förstudiekontrakt för byggandet av en direkt järnvägsförbindelse mellan de polska städerna Łódź och Wrocław.

Banavsnittet Łódź-Sieradz, som i sin tur kommer att utformas för högre hastigheter upp till 350 km/h kommer att kosta 38,1 miljoner PLN (8,4 miljoner euro) är ytterligare delkontrakt som tecknades nyligen mellan ett konsortium bestående av Multiconsult Polska, Arcadis, Transprojekt Gdański och Idom Inżynieria.

De första byggnadsarbetena förväntas starta 2023 och den nya höghastighetsbanan kommer att tas i drift samtidigt med bygget av Solidarność flygplats.

Den 200 kilometer långa järnvägen är en del av den så kallade "Igrek" ["Y-formen"] som implementeras av Central Communication Port.

Konsortiet kommer att förbereda designdokumentationen inom 10 månader och det fullständiga genomförandet av kontraktet kommer att ta 15 månader, på grund av kontraktets omfattning som också inkluderar geologisk dokumentation och kartor för designändamål.

Som en del av kontraktet ska utbudsvinnaren tillhandahålla CPK -trafikprognoser, samt specialiserade analyser som tekniska, miljö- och rumsliga studier och bestämma den prefererade sträckan.

Många nya järnvägsprojekt

Kontraktet kompletterar avtalet om en förstudie för en 140 kilometer lång sträcka av höghastighetslinjer från Warszawa genom centralpolska regionen till Łódź, för vilket företaget tecknade ett kontrakt för förberedande arbeten i början av juni.

Dessa två linjer utgör tillsammans med grenen till Poznań, den så kallade ”Igrek”, som är den första och viktigaste delen av höghastighetstågsnätet i Polen.

En annan del av systemet inom området är den 60 kilometer långa sektionen som förbinder Żarów (som ligger sydväst om Wrocław), med Świdnica, Wałbrzych och Lubawka vid den polsk-tjeckiska gränsen, för vilken CPK tecknade ett kontrakt i augusti.

Efter att ha lagt ihop de tre sträckorna har rutt nr 9 en total längd på 400 kilometer höghastighetslinjer mellan Warszawa och den tjeckiska gränsen, via hamnen Solidarność, Łódź och Wrocław.

Extra projekt

Järnvägslinjen Łódź-Sieradz-Wrocław är ett annat projekt vars förberedande arbeten har påbörjats. I Polen genomförs förberedelser för 8 järnvägssektioner med en total längd på 1 000 kilometer. När det gäller huvudlinjen nr 9, som löper genom Mazowieckie, Łódzkie och Dolnośląskie voivodeships förbereds redan för totalt 400 kilometer, från Warszawa genom Łódź och Wrocław till den tjeckiska gränsen.