Tammerfors nya spårvagn populär bland stadens invånare

Spårvagnen är drygt 37 meter lång, men Tammerfors har planerat för längre spårvagnar om passagerarmängden växer. Foto: Tampereen Ratikka, kredit. Wille Nyyssönen

År av byggarbeten i finländska staden Tammerfors centrum är nu över och de tegelröda vagnarna rullar tyst och regelbundet genom staden. Planer på att utvidga spårvägen finns redan, skriver Helsingforstidningen Hufvudstadsbladet.

Den politiska armbrytningen inför byggandet av spårvägen var hård i Tammerfors. Mötet 2016, där beslutet att bygga fattades, tog sex timmar och leddes av en frustrerad Sanna Marin, Finlands nuvarande statsminister, då ordförande för fullmäktige.

Men när spårvagnarna nu rullar är åtminstone de Tammerforsbor som väntar och stiger på vid järnvägsstationen nöjda. Spårvagnen är bekväm, tyst och snabb och har överträffat förväntningarna, tycker de, skriver Hufvudstadsbladet.

Smidig färd

Visst finns det andra sätt att ta sig fram kollektivt, men spårvagnen slipper de flesta röda ljus och är därför smidig.

– Spårvagnarna har en egen fil, den förkortar nödvändigtvis inte restiden mellan punkt A och punkt B särskilt mycket, men spårvagnen går så ofta att folk som reser slipper hålla reda på tidtabeller och stå och vänta länge på någon hållplats. De kan lita på att den restid de beräknat håller, säger Pekka Sirviö, vd för spårvagnsbolaget i Tammerfors.

När spårvägen diskuterades var ekonomin en av de centrala frågorna, hade staden råd med att bygga en spårväg eller inte? Med facit i hand har det visat sig att byggnadsarbetet gick snabbare än ursprungligen planerat och att budgeten höll med råge.

Fullmäktiges ursprungliga budgettak på 250 miljoner euro höll inte, men den budget på 300 miljoner som projektalliansen gjorde upp när projektet skulle förverkligas lyckades spårvägen underskrida med 34 miljoner.

Den stora skillnaden mellan kostnadsberäkningarna uppstod i och med att spåren nu är fler och vagnarna är större än i den allra första uppskattningen.

Gemensamt ansvar

Det som gjort att allt gått så smidigt är enligt Sirviö den så kallade alliansmodellen. Den innebär att de inblandade, projektplanerare, beställare, byggherre, byggbolag och alla andra tillsammans tar ansvar för att projektet, i det här fallet spårvägen, genomförs med så få problem som möjligt. Alla förbinder sig från början vid en gemensam målsättning och diskuterar medlen för att nå målet.