Tågoperatören VR planerar trafik mellan Hangö och Helsingforsregionen

Hamnen i Hangö önskar en elektrifierad järnvägsförbindelse till Helsingfors. Med en omedelbar anslutning till det öppna Östersjön som ligger på Finlands sydligaste punkt, erbjuder Hangö hamn en extraordinär och lättillgänglig service för internationell handel till och från Finland. Hangö hamn har blivit den ledande hamnen inom snabb linjetrafik och erbjuder dygnet runt-service till alla typer av utrikeshandel. För att kunna utveckla hamnens anläggningar och dess verksamhet på ett hållbart sätt har Hangö hamn antagit en dynamisk och målinriktad miljöpolitik för de kommande åren, med hög ambition om koldioxidneutralitet 2024. Foto: Port of Hanko

Elektrifieringen av tågbanan mellan Hangö och Karis kan i framtiden betyda ett annorlunda utbud av tågtrafik i Västnyland. VR funderar på fyra olika modeller.

Så kallade Y-tåget från Helsingfors till Västnyland gör kanske comeback och kör hela vägen till Hangö. VR tittar på fyra olika alternativ.

I bakgrunden under planeringen finns elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan, som väntas vara klar 2024 och som möjliggör pendeltåg hela vägen mellan huvudstadsregionen och Hangö.

Alternativ 1

I den här modellen fortsätter trafiken som tidigare mellan Hangö och Karis. Dessutom skulle någon enstaka tur per dag åka från Hangö vidare till Helsingfors eller från Helsingfors till Hangö, utan att passageraren behöver byta tåg.

Detta är en rutt som startar i Hangö och slutar i Karis. Också den snabbare förbindelsen mellan Åbo och Helsingfors skulle stanna i Karis så som nu.

Alternativ 2

I den här modellen kör tåget från Hangö hela vägen till Kyrkslätt. Förutom de vanliga stationerna mellan Karis och Hangö skulle det här tåget även stanna i Ingå och Sjundeå.

Också i det här alternativet kan någon enstaka tågtur från Hangö åka hela vägen till Helsingfors eller från Helsingfors till Hangö.

Alternativ 3

Här återvänder det så kallade Y-tåget och förlängs till Hangö. Det här tåget skulle på väg till Helsingfors stanna på de vanliga stationerna mellan Hangö och Karis plus Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt. Dessutom skulle tåget stanna i Masaby, Köklax, Esbo, Alberga, Hoplax och Böle.

Alternativ 3 innebär också en snabbare tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors via Karis.

Alternativ 4

I den här modellen har den nya tågbanan mellan Helsingfors och Åbo via Lojo byggts och tagits i bruk och då försvinner den snabbare tågförbindelsen från Karis.

 Istället kör ett pendeltåg i fjärde alternativet från Salo till Karis och vidare till Helsingfors via Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt. Tåget skulle också stanna i Köklax, Esbo, Alberga och Böle.

Dessutom skulle ett pendeltåg kunna sättas in mellan Hangö och Helsingfors. Det skulle stanna på samma hållplatser som pendlartåget mellan Salo och Helsingfors via Karis.

Oklart vem som betalar vad

Det är oklart hur kostnaderna för trafiken skulle delas upp. På sträckan mellan Karis och Helsingfors hör området från Sjundeå mot Helsingfors till Helsingforsregionens trafik HRT.

Lokaltrafiken mellan Karis och Hangö å sin sida subventioneras av staten.

En annan fråga som inte heller är utredd är vilka tåg som skulle användas till trafiken i Västnyland: HRT:s eller VR:s eller en mix av båda.