Bayern presenterar koncept för expansion av S-Bahn i Münchens storstadsregion

- Alla som känner mig vet att tålamod inte är min styrka och att jag kommer att rikta fokus på olösta frågor även i fortsättningen. Så jag är desto mer nöjd med att Deutsche Bahn äntligen har efterkommit min förfrågan, säger Bayerns transportminister Kerstin Schreyer. Foto: Münchens Stad

Med programmet ”Bahnausbau Region München” har Tysklands största delstat både ett tydligt och fungerande koncept för utbyggnad av lokaltrafiken på järnväg och i synnerhet för S-Bahn i Münchens snabbväxande storstadsregion.

- Förslag till nya sätt att tänka är alltid välkomna, men behöver en teknisk grund, säger Bayerns transportminister Kerstin Schreyer.

- Sedan jag tillträdde i februari 2020 har det genomförts en lång rad åtgärder som medför betydande förbättringar för Münchens S-Bahn och för all kollektivtrafik. Det finns exempel på åtgärder som redan har genomförts, är under uppbyggnad eller planeras, understryker Schreyer.

Hittillsvarande åtgärder:

• Gradvis introduktion av 20-minuters turtäthet till slutet av linjen, där den är infrastrukturell och operativt genomförbar.

• Upphandling och finansiering av ytterligare 15 S-Bahn-fordon från Hannover för att kunna utöka servicen och förlänga tåg i München

• Undertecknandet av ett bygg- och finansieringsavtal för expansionen av Sendlinger Spange

• Undertecknandet av ett planeringsavtal för utbyggnad av S-Bahnlinje S7 mellan Giesing och Kreuzstrasse

• Undertecknandet av ett planeringsavtal för utbyggnaden av linje S2 mellan Riem och Markt Schwaben

• Planering för elektrifiering av sträckan mellan Ebersberg och Wasserburg

- Detta är bara en liten del av de nuvarande uppgifterna", forklarar Schreyer.

- Enbart i"Bahnausbau Region München "-programmet innehåller 29 åtgärder som ska genomföras och 43 som ska undersökas, till exempel den andra nya stamlinjen, Erdinger Ringschluss, och anslutningen till BMW-FIZ i norra München samt den barriärfria utbyggnaden av S-Bahn-stationerna. Möjligheten till en cirkulär järnväg har länge undersökts inom ramen för programmet "Bahnausbau Region München, berättar Schreyer.

Schreyer fortsätter: - Vid nya Berduxstrasse S-Bahn-hållplats kunde vi ha kommit lite längre. I över ett år har jag väntat på att äntligen kunna organisera planeringen med Deutsche Bahn, men det har inte funnits någon medfinansiering från statens huvudstad.