Frågan om Helsingfors trafikverk HST ska vara affärsverk eller kommunalt bolag sysselsätter stadens beslutsfattare

En orsak till bolagiseringen är att spårvägsnätet med Spårjokern och Kronbroarna blir större i framtiden och också täcker grannstäderna Esbo och Vanda. I Vanda är man intresserade av att bli en del av HST medan man avvaktar i Esbo. Vanda fullmäktige fattar ett beslut om att gå med i HST senare i höst. Foto: HST

– Beslutet om att bordlägga ärendet var enhälligt. Den främsta orsaken är att medlemmarna i den nya direktionen vill ha mer information om vad förändring från ett kommunalt bolag till ett affärsverk innebär. Vi sammanträder på nytt på fredag och ska då höra personalrepresentanternas åsikt i frågan, säger HST:s direktionsordförande Minna Salminen till tidningen Hufvudstadsbladet.

Och det är just bland personalen som det finns en oro över att HST ska bli ett affärsverk. 600 av de drygt 1 200 HST-anställda har skrivit under en namninsamling mot bolagiseringen.

Målet är att ett beslut om HST:s framtid ska fattas i höst. Salminen tror att direktionen för HST behöver minst två möten innan man kan föra frågan vidare till stadsstyrelsen och fullmäktige.

Tar hand om depåerna

Enligt preliminära uppgifter skulle det nya affärsverket inleda sin verksamhet i början av 2022. Det nya bolaget skulle ha hand om infrastrukturen, depåerna och materielen samt sköta om investeringar i huvudstadsregionen.