Ett nytt järnvägsprojekt planeras mellan Svarta havet och Baltikum 

LG CARGO öppnade nyligen en ny regelbunden containertransportlinje från Klaipeda (Litauen) till Kiev (Ukraina), tillsammans med sina partners Ukrainska järnvägar och Intermodal Container Service. Tidigare varade containertransport med järnväg från Klaipeda till Kiev 5-7 dagar, och nu tar det bara en och en halv dag, enligt företagen. Foto: Port of Klaipeda

Ukrainas minister för infrastruktur och multimodala godstransporter Oleksandr Kubrakov och Litauens transport- och kommunikationsminister Marius Skuodis träffades nyligen i Klaipeda för att diskutera om möjligheten att skapa en enda sammanhängande järnvägssträcka mellan Svarta havet och Baltikum som också kommer att utveckla multimodala godstransporter. 

- Partnerskap på transportområdet är en av prioriteringarna. Vi återupptar dialogen om genomförandet av en gammal idé som täcker förbindelsen mellan Östersjön och Svarta havet med järnväg. Detta är en chans för båda länderna att optimera logistiken, öka belastningen på hamnarna och säkerställa tillgång till nya världsmarknader, konstaterade den ukrainska infrastrukturministern. 

 

Båda parterna kom överens om att utveckla ett multimodalt transportprojekt genom att öka flödet av påhängsvagnar, som en del av transportförbindelsen mellan de två länderna. Pilotprojektet kommer enligt planen att lanseras i september i år. 

För genomförandet av multimodala godstransporter till sjöss och järnväg kommer framför allt semitrailers till användning som intermodala transportenheter. För att göra detta möjligt genomför Ukraina lagstiftningsändringar som gör det möjligt att klassificera semitrailers som last och inte som ett fordon. 

- Det är uppenbart att lansering av denna art av viktiga transportutvecklingsprojekt i form av järnvägstransportservice av påhängsvagnar från Ukraina och Turkiet till Litauen och från Litauen längre norrut behövs idag. För att pilotprojektet ska bli verklighet behöver Ukraina en mycket liten ändring av lagstiftningen så att semitrailers inte behandlas som ett fordon utan som en last. Vi är dock överens om att inte vänta på lagändringar, utan att börja istället direkt med pilotprojektet, underströk litauiska transportministern Skuodis. 

Ett framgångsrikt genomförande av avtalet har potential att göra Klaipedas hamn i Litauen till Ukrainas ”nordligaste hamn” i närheten av de skandinaviska länderna, samtidigt som ukrainska hamnstaden Odessa blir Litauens ”sydligaste hamnstad” mitt i Svartahavsregionen. 

För närvarande finns det stora fraktflöden mellan Östersjön och Svarta havet, men andelen varor som fraktas från och till Ukraina från och till omgivande regionerna är mycket begränsad. I hamnen i Klaipeda står ukrainsk last endast för 1-2 procent av alla lastvolymer. Enligt litauisk sida skulle varuflödet från Ukraina kunna vara potentiellt tio gånger högre. 

Som en del av ansträngningarna för att utveckla transportförbindelserna lanserades 2018 så kallade linjen "Four Capitals train" för persontransport mellan Kyiv, (Kiev) Minsk, Vilnius och Riga.