AStriD-teknik för förarlösa spårvagnar lanseras 2026 

Detta treåriga projekt finansieras av Tysklands ministerium för transport och digital infrastruktur som en del av ministeriets Modernity Fund (mFUND). Foto: Siemens

Siemens Mobility och ViP Verkehrsbetrieb Potsdam genomförde nyligen ett framgångsrikt test med en autonom spårvagn inom ramen av forskningsprojektet AStriD, förkortning för "Autonomous Tramway in Depot". Denna teknik förväntas bli marknadsklar senast 2026. 

- Autonom körning längs spårvägen och inom depån avlastar våra förare och ökar säkerheten för våra passagerare och andra trafikanter, underströk Uwe Loeschmann, VD för ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH i samband med en presskonferens. 

Ett konsortium bestående av Siemens Mobility, ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH, Karlsruhe Institute for Technology (KIT), Institute for Climate Protection, Energy and Mobility (IKEM) och Codewerk GmbH inledde sin gemensamma forskning om helautomatiserad spårvagnsteknik i oktober 2019. 

Miltolpe 

- AStriD är ​​en viktig milstolpe på vägen mot självkörande spårvagnar. I samarbete med våra partners använder vi värdefulla synergier för att digitalisera depån och minska tidskrävande rangering på plats. Genom att automatisera depån kan vi bättre stödja våra kunder för att säkerställa hållbar värdetillväxt under fordonens hela livscykel och garantera tillgängligheten för deras spårvagnar, säger Albrecht Neumann, VD för Rolling Stock på Siemens Mobility. 

Forsknings- och utvecklingsprojektet genomförs på depån som bedrivs av Verkehrsbetriebs Potsdam. 

ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH tillhandahåller spårvagnen och depåinfrastrukturen, vilket möjliggör åtkomst till alla nödvändiga data, system och anläggningar och utvärderar projektets resultat ur en depåoperatörs perspektiv. 

KIT Institute for Information Processing Technology (ITIV) bidrar med sin expertis inom specifikation och digitalisering av depåer, till automatisering av processer och identifiering av nödvändiga data och stöder utvecklingen av den digitala kartan. 

Integrering i depåinfrastrukturen 

IKEM analyserar och utvärderar de juridiska och ekonomiska frågorna som är relaterade till projektet medan Codewerk stöder kommunikationen mellan spårvagn och kontrollcenter och ansvarar för integrering av delar av depåinfrastrukturen.